Alkalin Fosfataz (ALP) Kan Testi

Alkalin Fosfataz (ALP) Kan Testi karaciğer veya kemik rahatsızlıkları olan bireylerin değerlendirilmesinde yardımcı olur.

Alkalin Fosfataz (ALP) Kan Testi Nedir?

Alkalin fosfataz (ALP) esas olarak karaciğer ve kemiklerde bulunan bir enzimdir. Böbrek, bağırsak ve plasenta, bazı ALP içerir. Karaciğerde safra kanalını kaplayan hücreler (karaciğerden bağırsağa safra taşıyan kanallar) ALP içerir. Kemikteki enzim ise osteoblast adı verilen kemik oluşturan hücrelerde bulunur. Sonuç olarak, safra kanalındaki herhangi bir hasar veya aşırı osteoblast aktivitesi ile ilişkili kemik bozuklukları kanda artmış ALP düzeylerine yol açabilir.

Alkalin Fosfataz Kan Testi Nedir

Alkalin Fosfataz Kan Testi

Alkalin Fosfataz (ALP) Kan Testi karaciğer veya kemik rahatsızlıkları olan bireylerin değerlendirilmesinde yardımcı olur.

Birleştirilmiş karaciğer paneli veya GGT (gama glutamil transpeptidaz) test seviyeleri veya kalsiyum ve fosfor düzeylerini test etmek, ALP seviyeleri arttığında karaciğer ve kemik koşulları arasında farklılaşmaya yardımcı olabilir. Bir Alkalin Fosfataz İzoenzim Testi, karaciğerde bulunan ve kemikte bulunan ALP’yi ayırt etmede yardımcı olabilir.

 

Alkalin Fosfataz (ALP) Kan Testi Yaptırmak İçin Klinik Endikasyonlar Nelerdir?

Karaciğer hastalığı belirtileri;

 • Karın ağrısı, karın şişliği
 • Bulantı kusma
 • Sarılık
 • Koyu renkli idrar
 • Kaşıntı
 • Kolay morarma

Kemik bozukluğunun belirtileri;

 • Ağrı
 • Deformite (şekil bozukluğu) veya sık kırıklar

Alkalin Fosfataz (ALP) Kan Testi Sonucunun Önemi Nedir?

ALP için referans aralığı denilen alkalin fosfatazın normal kan seviyeleri laboratuvardan laboratuvara biraz değişebilir. Bu nedenle, çoğu laboratuvar raporları, söz konusu merkezde kullanılan bir referans aralığı ile gelir. Bir doktor, sonuçları verilen referans değerlerine göre yorumlar.

Geniş kullanımda standart bir referans aralığı 44-147 IU / L’dir (litre başına uluslararası üniteler).

ALP seviyeleri şu şekilde artırılabilir:

 • Safra kanalının tıkanması (safra taşı, kanser veya diğer nedenlerden dolayı)
 • Kanser, siroz veya hepatit gibi karaciğer rahatsızlıkları (daha az ölçüde)
 • Paget hastalığı (ağrı ve kırıklara yol açan zayıf kemiklerin anormal yıkımı ve yeniden büyümesi ile karakterize)
 • Osteoblastik (kemik oluşturan) kemik tümörleri
 • Metastatik kemik tümörleri (diğer bölgelerden kemiğe yayılmış kanserler)
 • Hiperparatiroidizm (aşırı aktif paratiroid bezi)
 • Raşitizm (D vitamini eksikliği)
 • Ülseratif kolit (büyük bağırsak iltihabı ile karakterize bir otoimmün hastalık), lenfoma (lenfositleri içeren bir tür kan kanseri), kalp yetmezliği ve bazı bakteriyel enfeksiyonlar gibi durumlar

ALP seviyeleri aşağıdaki gibi azaltılabilir:

 • Hipofosfatazi (anormal kemik metabolizması olan bir genetik bozukluk)
 • Wilson hastalığı (vücutta bakır birikmesi ile karakterize genetik bir bozukluk)
 • Çinko / protein eksikliği

Alkalin Fosfataz (ALP) Kan Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Lab Tests Online

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın