c-KIT Mutasyon Analiz Testi

c-KIT Mutasyon Analiz Testi, ilgili kanser türlerinde yüksek miktarda veya değişmiş (mutasyon) c-KIT varlığını saptamaya yarar.

c-KIT Mutasyonu Nedir?

c-KIT birçok farklı hücre türünün yüzeyinde bulunan bir proteindir. Bazı hücre tiplerinin büyümesine neden olan kök hücre faktörü adlı bir maddeye bağlanır. c-KIT, mide, gastrointestinal stromal tümörleri (GIST) ve melanom (cilt kanseri) dahil olmak üzere bazı kanser hücreleri üzerinde normalden daha yüksek miktarlarda veya değişmiş (mutasyon) bir formda bulunabilir. Tümör dokusunda c-KIT miktarının ölçülmesi kanserin teşhisine ve tedavi planlamasına yardımcı olabilir. c-KIT bir tip reseptör tirozin kinaz ve bir tür tümör markeridir(testi). CD117 ve kök hücre faktörü reseptörü olarak da adlandırılır.

c-KIT mutasyonları çeşitli kanserlerde görülmektedir. c-KIT ekson 8 ve 17 mutasyonları CBF-AML’li hastalarda tanımlanmıştır ve genellikle artan nüks oranıyla kötü prognoz (tahmin) vermektedir. c-KIT ekzon 9, 11, 13, 17 mutasyonu yaklaşık % 90 gastrointestinal stromal tümörlü (GIST) hastalarında görülmüştür. c-KIT Mutasyon Analiz Testi ile saptanan mutasyon genellikle kötü sağkalımı öngörür. Sistemik mastositozlu hastalarda c-KIT ekzon 17 mutasyonu görülür.

c-KIT Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Genetiks

DNA Laboratuvarları

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın