CA-125 Testi

CA-125 Testi kandaki bir tümör markerı olan CA-125 (Kanser Antijen 125) miktarını tespit etmek ve ölçmek için yapılan bir testtir.

CA-125 Testi Nedir?

CA-125 Testi kandaki bir tümör markeri olan CA-125 (Cancer Antigen 125) miktarını tespit etmek ve ölçmek için yapılan bir testtir. CA-125, yumurtalık kanseri hücrelerinin çoğunun yüzeyinde bulunan bir proteindir ve eğer yumurtalık kanseri kadınlarda mevcutsa kanda saptanabilir.

CA-125 Kan Testi Nedir

CA-125 Kan Testi

CA-125 Testi, aile öyküsüne veya genetik yapısına bağlı olarak yumurtalık kanseri geliştirme riski yüksek olan kadınların taranmasında kullanılır. Şüpheli vakalarda yumurtalık kanserinin erken tespitinde de kullanılır. Seri ölçümler yoluyla, CA-125 Testi, teşhis edildikten sonra yumurtalık kanserini izlemek ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için de kullanılır. Bununla birlikte, CA-125’in bazı kansersiz durumlarında artmış olduğu bulunduğundan, bu test genel popülasyonda yumurtalık kanseri taraması için kullanılmamaktadır.

 

 

CA-125 Testi Yaptımak İçin Klinik Endikasyonlar Nelerdir?

 • CA-125 düzeyleri, CA-125 seviyeleri farklı koşullarda yükselebildiği ve yanlış pozitif sonuçlar verdiği için, genel popülasyonda yumurtalık kanserinin rutin taraması için önerilmemektedir.
 • Aile öyküsü ya da genetik yapısına bağlı olarak yumurtalık kanseri gelişme riski yüksek olan vakalarda, doktor tarafından diğer araştırmalarla (ultrason gibi) birlikte istenebilir.
 • Ultrason bulguları ile birlikte CA-125 düzeylerinin yükseldiği tespit edilirse, yumurtalık kanserinin varlığına işaret eder. Kesin tanı koymak için diğer testler ve soruşturmalar düzenlenir.
 • Yumurtalık kanserinin bazı belirtileri ve belirtileri şunlardır:
  • Anormal vajinal kanama veya akıntı
  • Pelvik veya karın bölgesinde ağrı
  • Sırt ağrısı
  • Tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler
  • Şişkinlik
  • İshal
 • Ovaryan, endometriyal, fallop tüpü veya peritoneal kanserin, belirti ve semptomlara dayanarak şüphelenildiği durumlarda, doktor tarafından istenmesi muhtemeldir.
 • Nedeni belirlemek için pelvik kitle varsa CA-125 Testi de istenebilir.
 • CA-125 Testi, hastaya yumurtalık kanseri tedavisi aldığında, tedaviye yanıtı değerlendirmek veya kanser nüksünü izlemek için de kullanılır.

CA-125 Test Sonuçlarının Önemi Nedir?

 • CA-125’in normal referans değeri <35 U / mL’dir (‘U’ tanımlanmamıştır).CA-125 seviyelerinin seri ölçümleri doğruluk için yapılır.
 • İleri yumurtalık kanseri olan kadınların % 80’i ve erken yumurtalık kanseri olan kadınların % 50’si, yüksek CA-125 seviyelerini göstermektedir.
 • Test genellikle tedaviye başlamadan önce diğer testler ve soruşturmalar ile birlikte sıralanır ve daha sonra tedavinin etkisini izlemek için periyodik olarak sıralanır. CA-125’in sürekli veya artan seviyeleri, tedaviye rağmen kanserin ilerlemesini gösterir.
 • Test, aynı zamanda, kanser tedavisinin (eğer varsa) izlenmesi için başarılı tedaviden sonra düzenli aralıklarla da verilir. Başarılı tedaviden sonra artan seviyeler, kanserin geri dönüşünü belirtir.
 • Tedavi başlangıcından sonra seviyeler azalmaya başlarsa, genellikle etkili tedaviyi ve tedaviye cevabı gösterir.
 • Yüksek CA-125 seviyeleri, hamilelik, menstrüasyon, yumurtalık kisti, endometriyoz, pelvik inflamatuar hastalık ve karaciğer hastalığı (siroz, hepatit) gibi bazı kanserli olmayan durumlarda da bulunabilir. Klinik belirtiler ve semptomlar ve diğer testler her durumda kesin tanı koymaya yardımcı olacaktır.
 • Ayrıca, tüm yumurtalık kanseri vakalarının, artan CA-125 seviyelerine yol açmadığı belirtilmelidir. Bu nedenle, bu durumlarda, tümör markeri olarak kullanılmaz. Bazen klinik şüphe çok yüksek olduğunda test tekrarlanabilir.
 • Diğer bazı kanser türleri de pankreas, mide, özofagus, karaciğer, meme, kolon veya akciğer kanseri gibi yüksek düzeylerde CA-125 ile sonuçlanabilir.
 • CA-125 Kanser, radyoaktif tarama veya abdominal cerrahiyi tedavi etmek için ilaç alan kişilerde test sonuçları bozulmuş olabilir.

CA-125 Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Test Merkezi

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın