CARD11 Mutasyon Analiz Testi

CARD11 Mutasyon Analiz Testi, CARD11 genindeki anormallikleri tespit eden genetik bir testtir. Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) tanısında yardımcı olur. Ayrıca, bazı ilaçların kullanılmasını engellemek de dahil olmak üzere terapötik ilaçların seçimine rehberlik ederek DLBCL’nin tedavisine yardımcı olur.

CARD11 Mutasyon Analiz Testi Nedir?

CARD11 mutasyonu, lenfositlerin (lenfoma) kanseri ile ilişkili olan CARD11 genindeki bir değişikliği ifade eder. Mutasyon, diffüz büyük B hücreli lenfomaya (DLBCL) bağlanır; Non-Hodgkin lenfomanın en yaygın şeklidir.

CARD11 geni, NF-kB yolu için gerekli bir protein için talimatlar verir. NF-kB, hayatta kalmak, büyümek, bölmek ve farklılaşmak için lenfositler gibi bağışıklık hücreleri tarafından kullanılan bir sinyalleme çerçevesidir. NF-kB ayrıca lenfositlere karşı kanser hücrelerine dönüşen koruyucu bir mekanizmadır. CARD11, NF-kB yolunun birçok proteininin işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmesini sağlayan süreçte yapısal bir rol oynar. CARD11 genindeki mutasyonlar, NF-kB yolunun lenfositlerde yanlış çalışmasına neden olan arızalı bir CARD11 proteiniyle sonuçlanır.S onuç, DLBCL gibi kanserler için artmış bir risktir.

CARD11 Mutasyon Analiz Testi, CARD11 genindeki anormallikleri tespit eden genetik bir testtir. Diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısında yardımcı olur. Ayrıca, bazı ilaçların kullanılmamasını diskalifiye etmek de dahil olmak üzere, terapötik ilaçların seçimine rehberlik ederek DLBCL’nin tedavisine yardımcı olur.

CARD11 Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak İçin Klinik Endikasyonlar Nelerdir?

  • Şişmiş, ama ağrısız, lenf düğümleri
  • Karın şişliği
  • Ateş, gece terlemeleri
  • Hızlı, açıklanamayan kilo kaybı

CARD11 Mutasyon Analiz Testi Aşağıdaki Durumlarda Gerçekleştirilir

  • İlk teşhise yardımcı olmak veya bazı durumlarda onaylamak
  • Mikroskop altında bir patolog tarafından incelendiğinde, benzer histolojik özelliklere sahip diğer tümörleri / durumları ayırt etmek
  • Tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde yardımcı olmak
  • Tümör rekürrensini (yineleme) teyit etmek için

CARD11 Mutasyon Analiz Testi Sonucunun Önemi Nedir?

  • CARD11 genindeki bir mutasyon, CARD11 Mutasyon Analizi Kan Testi için pozitif bir sonuç anlamına gelir.
  • Bu diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) tanısına işaret edebilir.

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın