CD79B Mutasyon Analiz Testi

CD79B Mutasyon Analiz Testi, CD79B genindeki anormallikleri tespit etmek için yapılan genetik bir testtir. Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) tanısında yardımcı olur. Ayrıca, bazı ilaçların kullanılmasını engellemek de dahil olmak üzere terapötik ilaçların seçimine rehberlik ederek DLBCL’nin tedavisine yardımcı olur.

CD79B Mutasyon Analiz Testi Nedir?

CD79B mutasyonu, lenfositlerin (lenfoma) kanseri ile ilişkili olan CD79B genindeki bir değişikliği ifade eder. Mutasyon non-Hodgkin lenfomanın en yaygın şekli olan diffüz büyük B hücreli lenfomaya (DLBCL) bağlıdır.

CD79B geni, NF-kB yolu için gerekli bir protein için talimatlar verir. NF-kB, hayatta kalmak, büyümek, bölmek ve farklılaşmak için lenfositler gibi bağışıklık hücreleri tarafından kullanılan bir sinyalleme çerçevesidir. NF-kB ayrıca lenfositlere karşı kanser hücrelerine dönüşen koruyucu bir mekanizmadır. CD79B, lenfositlerin dış zarlarında bulunan bir reseptördür. CD79B, antijenler olarak adlandırılan bazı bileşenleri hücrenin dışında tanır ve bunları bağlar. CD79B, hücre içinde NF-kB yolu yoluyla büyüme ve bölünmede önemli değişikliklere neden olan bir olaylar zincirini başlatır. Böylece CD79B, NF-kB yolunun birçok proteininin işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmesini sağlar.

Bununla birlikte, CD79B genindeki mutasyonlar, lenfositlerde NF-kB yolunun yanlış çalışmasına neden olan hatalı bir CD79B proteini ile sonuçlanır. Sonuç, DLBCL gibi kanserler için artmış bir risktir.

CD79B Mutasyon Analiz Testi, CD79B genindeki anormallikleri tespit etmek için yapılan genetik bir testtir. Diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısında yardımcı olur. Ayrıca, bazı ilaçların kullanılmamasını diskalifiye etmek de dahil olmak üzere, terapötik ilaçların seçimine rehberlik ederek DLBCL’nin tedavisine yardımcı olur.

CD79B Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak İçin Klinik Endikasyonlar Nelerdir?

 • Şişmiş, ama ağrısız, lenf düğümleri
 • Karın şişliği
 • Ateş, gece terlemeleri
 • Hızlı, açıklanamayan kilo kaybı

CD79B Mutasyon Analiz Testi Aşağıdaki Durumlarda Gerçekleştirilir

 • İlk teşhise yardımcı olmak veya bazı durumlarda onaylamak
 • Mikroskop altında bir patolog tarafından incelendiğinde, benzer histolojik özelliklere sahip diğer tümörleri / durumları ayırt etmek
 • Tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde yardımcı olmak
 • Tümör rekürrensini (yineleme) teyit etmek için

CD79B Mutasyon Analiz Testi Sonuçlarının Önemi Nedir?

 • CD79B genindeki bir mutasyon CD79B Mutasyon Analizi Testi için pozitif bir sonuç gösterir.
 • Bu diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) tanısına işaret edebilir.
 • CD79B geni aynı zamanda antikor sayılarının azaldığı ve bağışıklık sisteminin tehlikeye girdiği agamaglobulinemi adı verilen bir durumla da ilişkilidir.

CD79B Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

AGTC

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın