Kalsitonin Kan Testi

Kalsitonin Kan Testi, kandaki kalsitonin düzeyini ölçer. Kalsitonin Kan Testi esas olarak medüller tiroid kanserinin (oldukça kanserli, yayılan tiroid kanseri formu) tedaviye yanıtı taramak, teşhis etmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılır.

Kalsitonin Kan Testi Nedir?

Kalsitonin Kan Testi Nedir

Kalsitonin Kan Testi

Kalsitonin Kan Testi, kandaki kalsitonin düzeyini ölçer. Kalsitonin hormonu, boğaz bölgesinde bulunan, nefes borusuna karşı, bir endokrin bez olan tiroid bezinden salgılanır. Tiroid bezinde bulunan C hücreleri olarak adlandırılan özel hücreler, kalsitonin salgılar.

Kalsitonin Kan Testi esas olarak medüller tiroid kanserinin (oldukça kanserli, yayılan tiroid kanseri formu) tedaviye yanıtı taramak, teşhis etmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılır.

Kalsitoninin normal seviyeleri 10 pg / mL’den azdır (mililitrede piktogram).

Kalsitonin Kan Testi Yaptırmak İçin Klinik Endikasyonlar Nelerdir?

Doktor medüller tiroid kanseri (tiroid kanseri tipi) varlığından şüphelenmesi durumunda Kalsitonin Kan Testi istenir. Medüller tiroid kanseri tüm tiroid kanserlerinin% 3-4’ünü oluşturur.

Tiroid kanserinin diğer tipleri arasında tiroid papiller karsinoması, tiroid folliküler karsinoması, tiroid lenfoması ve tiroid anaplastik karsinomu bulunur. Bu kanserler ile kan kalsitonin düzeyleri yararlı bir ölçü değildir.

Medüller tiroid kanseri teşhisi konulur ve tedaviye başlanırsa, testin etkinliğini değerlendirmek için test düzenli aralıklarla verilir. Tedaviden sonra kanserin geri dönüşünü izlemek için de kullanılır.

Medüller tiroid kanseri ile ilişkili bazı belirtiler ve semptomlar şunlardır:

 • Tiroid bezinde şişme veya şişlik
 • Ses kısıklığı veya ses değişikliği
 • Boyunda ağrı
 • Yutma ve nefes alma güçlüğü
 • Kalıcı öksürük, kanlı öksürük
 • İshal

Bu test ayrıca, aşağıdaki gibi yükseltilmiş kalsitonin seviyeleri olan diğer bazı durumlarda da istenir:

 • C-hücreli hiperplazi: Medüller tiroit kanserine ilerleyen veya ilerlemeyen, iyi huylu (kanserli olmayan) bir tiroid bezi lezyonu
 • Tümör hücrelerinden kalsitonin hormonunu anormal bir şekilde salgılayan akciğer ve gastrointestinal kanalın bazı nöroendokrin tümörleri
 • Kronik böbrek (böbrek) yetmezliği
 • Kanda enfeksiyon olan sepsis, vücuttaki herhangi bir organı potansiyel olarak enfekte edebilir
 • Pankreatik kanser ve nadir pankreatik tümör insülinoma ve VIPoma
 • Belirli bir meme kanseri türü olan memenin medüller karsinoması

Kalsitonin Kan Testi Sonucunun Önemi Nedir?

 • Düşük seviyede kalsitonin, medüller tiroid kanseri veya C-hücresi hiperplazisinin yokluğu ile iyi korelasyon gösterir
 • Tedavi edilen medüller tiroid kanseri vakalarında düşük seviyelerde kalsitonin etkili bir tedavi olduğunu gösterir.
 • Özellikle yüksek derecede kalsitonin, özellikle klinik belirtiler ve semptomlar ile birlikte medüller tiroid kanserinin yüksek prediktif (tahmini) göstergeleridir. Bu, medüller karsinom olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Doktor ayrıca tiroid medüller karsinomunun kesin teşhisi için diğer laboratuar testleri ve araştırmalarını kullanacaktır.
 • Yüksek seviyeler C hücresi hiperplazisini veya yukarıda belirtilen diğer durumları da gösterebilir.
 • Bununla birlikte, eğer tedaviden sonra seviyeler yükselirse ya da seviyeler bir süre düşük kaldıktan sonra yükselmeye başlarsa, bu genellikle ya tedavinin tam olarak etkili olmadığı ya da kanserin geri döndüğü anlamına gelir.

Kalsitonin Kan Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Lab Tests Online

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın