LAMA3 Gen Mutasyonu Analiz Testi

LAMA3 Gen Mutasyonu Analiz Testi, LAMA3 genindeki anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

LAMA3 Gen Mutasyonu Analiz Testi Nedir?

LAMA3 geni, laminin 332 (eskiden laminin 5 olarak da bilinir) adı verilen bir proteinin bir bölümünü (alt birimi) yapmak için talimatlar sağlar. Bu protein alfa, beta ve gama olarak adlandırılan üç alt birimden oluşur. LAMA3 gen alfa alt-birimi için talimatları taşımaktadır; beta ve gama alt birimleri diğer genlerden üretilir. Alfa-3a, alfa-3b1 ve alfa-3b2 olarak adlandırılan alfa alt birimin üç versiyonu, LAMA3 geninden üretilir.

Lamininler, hücre büyümesini, hücre hareketini ve hücrelerin birbirine bağlanmasını düzenleyen bir protein grubudur. Aynı zamanda, birçok dokuda hücreleri ayıran ve destekleyen ince, tabaka benzeri yapılar olan taban zarlarının oluşumu ve organizasyonu içinde yer alırlar. Laminin 332, cildin üst tabakasının (epidermis) altında yatan temel zarda özellikle önemli bir role sahiptir. Bu zar cilde kuvvet ve esneklik kazandırır ve vücut ile çevresi arasında ek bir bariyer oluşturur. Laminin 332, temelde iki temel katmanı birbirine bağlayan ve cildin bir arada tutulmasına yardımcı olan, filamentler olarak anılan liflerin ana bileşenidir.

Çalışmalar, laminin 332’nin de başka birçok işleve sahip olduğunu göstermektedir. Bu proteinin yara iyileşmesi için önemli olduğu görülmektedir. Ek olarak, araştırmacılar, gözün (dış kornea) ve diş minesinin gelişiminde laminin 332’nin rol aldığını belirtmişlerdir.

LAMA3 geninden üretilen alfa alt birimi, laminin 311 ve laminin 321 gibi diğer iki laminin proteininin de bir parçasıdır. Bu lamininler, aynı zamanda, laminin 332 kadar büyük bir rol oynamamasına rağmen, cilde kuvvet kazandırır gibi görünmektedir. Laminin 311, akciğerlerde ve diğer dokularda hücre sinyallemesinde rol oynar.

LAMA3 Gen Mutasyonu Analiz Testi, LAMA3 genindeki anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

LAMA3 Gen Mutasyonuna Bağlı Hastalıklar

Junctional Epidermolysis Bullosa (JEB)

Junctional Epidermolysis Bullosa Testi

Junctional Epidermolysis Bullosa

LAMA3 genindeki 30’dan fazla mutasyon, junctional epidermolysis bullosa (JEB) olan kişilerde tanımlanmıştır. Herlitz JEB olarak bilinen hastalığın daha şiddetli formu olup, genellikle herhangi bir fonksiyonel laminin 332 üretimini engelleyen mutasyonlardan kaynaklanır. Bu mutasyonların çoğu, alfa alt-ünitesinin her üç versiyonunu yapmak için talimatlarda erken bir durdurma sinyaline yol açar, bu, laminin 332 düzeneğini bozar. Fonksiyonel laminin 332 olmadan, epidermis sadece altta yatan deri katmanlarına zayıf bir şekilde bağlıdır. Sürtünme veya diğer küçük travmalar (çizilme gibi) cilt katmanlarının ayrışmasına neden olarak, kabarcıkları oluşmasına neden olabilir. Sürtünme veya diğer küçük travmalar (çizilme gibi) cilt katmanlarının ayrışmasına neden olarak, buda kabarcıkların (su toplama) oluşmasına neden olabilir. Herlitz JEB’li bebekler, hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olan yaygın bir kabarcık oluştururlar.

Diğer LAMA3 gen mutasyonları, Hermitz JEB olmayan (non-Herlitz JEB), junctional epidermolizis bülloza formunun daha hafif olmasına neden olur. Bu mutasyonların bazıları, laminin 332 alfa alt birimindeki tek protein yapı bloklarını (amino asitler) değiştirir. Diğerleri alfa alt biriminde az sayıda amino asit ekleyebilir veya silebilir veya gen biriminin alt birimi oluşturmak için kullanılma şeklini değiştirebilir. Daha hafif olan JEB vakalarından sorumlu genetik değişiklikler, genellikle işlevlerinin bir kısmını tutan bir laminin 332 proteininin üretimine yol açmaktadır. Etkilenen bireyler kabarma deneyimi yaşayabilir, ancak eller, ayaklar, dizler ve dirseklerle sınırlı olabilir.

Junctional Epidermolysis Bullosa (JEB) Tipleri ve Semptomları

Junctional epidermolysis bullosa (JEB), cildin çok kırılgan ve kolayca kabarcık oluşmasına neden olan bir grup genetik koşulun ana formlarından biridir. Kabarcıklar ve deri erozyonları sürtünme veya çizilme gibi küçük yaralanmalara veya sürtünmeye tepki olarak oluşur. Araştırmacılar, junctional epidermolizis bullosayı iki ana türe ayırmaktadırlar: Herlitz JEB ve non-Herlitz JEB. Tipler ciddiyet bakımından farklılık gösterse de, özellikleri önemli ölçüde örtüşür ve bunlar aynı genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanabilir.

Junctional Epidermolysis Bullosa Testi Nerede Yaptırılır

Junctional Epidermolysis Bullosa

Herlitz JEB, durumun daha şiddetli formudur. Doğumdan ya da erken bebeklik döneminde etkilenen bireyler, vücudun büyük bölgelerinde kabartılar görülür. Kabarma, ağız ve sindirim sisteminin nemli astarı gibi mukoza zarlarını da etkiler ve bu da yiyecekleri yemeyi ve sindirmeyi zorlaştırabilir. Sonuç olarak, birçok etkilenen çocuğun kronik yetersiz beslenmesi ve yavaş büyümesi vardır. Geniş kabarma, yara izi ve granülasyon dokusu adı verilen kırmızı, engebeli yamaların oluşumuna yol açar. Granülasyon dokusu kolayca ve bolca kanar ve etkilenen bebekleri ciddi enfeksiyonlara ve gerekli protein, mineral ve sıvı kaybına duyarlı hale getirir. Ek olarak, hava yolunda bir granülasyon dokusu birikmesi, zayıf, boğuk bir ağlamaya ve solunum zorluğuna yol açabilir.

Herlitz JEB’nin diğer komplikasyonları arasında parmak ve ayak parmaklarının füzyonu, tırnak ve ayak tırnaklarında anormallikler, hareketi kısıtlayan eklem deformiteleri (kontraktürler) ve saç dökülmesi (alopesi) sayılabilir. Herlitz JEB’ın belirtileri ve semptomları çok şiddetli olduğundan, bu durumdaki bebekler genellikle yaşamın ilk yılından sonra hayatta kalmazlar.

Junctional epidermolysis bullosa’nın daha hafif formu, Herlitz olmayan JEB olarak adlandırılır. Non-Herlitz JEB ile ilişkili kabarcıklar eller, ayaklar, dizler ve dirseklerle sınırlı olabilir ve genellikle yenidoğan döneminden sonra iyileşir. Bu durumun diğer karakteristik özellikleri arasında alopesi, hatalı biçimlendirilmiş tırnaklar ve ayak tırnakları ve düzensiz diş minesi bulunur. En çok etkilenen bireylerde yaygın yara izi veya granülasyon dokusu oluşmaz, bu nedenle solunum güçlüğü ve diğer ciddi komplikasyonlar nadirdir. Non-Herlitz JEB tipik olarak normal bir ömür ile ilişkilidir.

LOC (Laringo-Oniko-Kutanöz) Sendromu

LOC (Laringo-Oniko-Kutanöz) Sendromu Tanısı

LOC (Laringo-Oniko-Kutanöz) Sendromu

LAMA3 genindeki en az iki mutasyonun laringo-oniko-kutanöz (LOC) sendroma neden olduğu bulunmuştur. Bu nadir görülen bozukluk, kronik cilt ülserleri ve granülasyon dokusu olarak adlandırılan kırmızı, engebeli yamaların yaygın oluşumu ile karakterizedir. Vücudun farklı yerlerinde granülasyon dokusunun birikmesi, görme kaybı ve hava yolunun tıkanması da dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlara neden olabilir. LOC sendromunun diğer özellikleri arasında deforme olmuş tırnaklar ve anormal dişler bulunur.

LOC sendromunda yer alan mutasyonlar, laminin 332 alfa-3a alt ünitesinin anormal kısa bir versiyonuna yol açmaktadır; alfa-3b1 ve alfa-3b2 normaldir. Değiştirilmiş alfa alt birimini ihtiva eden laminin proteinleri, epidermisi cildin alttaki katmanlarına etkili bir şekilde yapıştıramaz veya yara iyileşmesini düzenleyemez. Bu laminin 332 anormallikleri, LOC sendromunun karakteristiği olan kronik cilt ülserine ve granülasyon dokusunun aşırı büyümesine neden olur. Laminin 332’nin diğer işlevlerini yerine getirememesi, bu durumda ortaya çıkan tırnak ve diş anormalliklerine yol açar.

LOC sendromu tipik olarak, junctional epidermolysis bullosanın bir alt tipi olarak kabul edilir. Araştırmacılar, alfa alt biriminin sadece alfa-3a versiyonunu etkileyen LAMA3 gen mutasyonlarının, LOC sendromuna yol açtığını, alfa alt biriminin diğer versiyonlarını da etkileyen mutasyonların, junctional epidermolysis bullosaya yol açtığını öne sürmektedir.

LOC (Laringo-Oniko-Kutanöz) Sendromu Bulgu ve Semptomları

LOC (Laringo-Oniko-Kutanöz) Sendromu Nedir

LOC (Laringo-Oniko-Kutanöz) Sendromu

Laryngo-oniko-kutanöz (LOC) sendromu, ses telleri, el ve ayak tırnakları  ve deri anormalliklerine yol açan bir hastalıktır. Hastalığın belirti ve bulgularının çoğu, vücudun farklı bölgelerindeki anormal granülasyon dokusunun büyümesi ile ilişkilidir. Bu kırmızı, engebeli doku normal olarak yara iyileşmesi sırasında üretilir ve iyileşme devam ederken genellikle deri hücreleri ile değiştirilir. Bununla birlikte, LOC sendromu olan kişilerde, bu doku büyük bir yaralanma olmadığı zaman bile büyür.

LOC sendromlu bebeklerde ilk belirtilerden biri, ses tellerinde ülser veya granülasyon dokusunun aşırı büyümesi nedeniyle bir boğuk ağlamasıdır. Aşırı granülasyon dokusu da solunum yollarını bloke edebilir ve yaşamı tehdit eden solunum sorunlarına yol açar; sonuç olarak birçok etkilenen kişi çocukluk döneminde yaşamını yitirir.

LOC sendromunda granülasyon dokusu gözlerde, özellikle göz kapaklarını ve gözlerin beyaz kısmını oluşturan nemli dokular olan konjunktivada da büyür. Etkilenen bireylerin çoğu zaman doku aşırı büyümesi nedeniyle görme bozukluğu veya görme kaybına neden olur.

LOC sendromunun diğer bir ortak özelliği de deri lekeleri (deri erozyonları) eksikliğidir. Erozyonlar yavaşça iyileşir ve enfekte olabilir. LOC sendromu olan kişilerde ayrıca bozuk biçimli tırnaklar ve küçük, anormal dişler de olabilir. Her bir dişin koruyucu dış tabakasını oluşturan sert, beyaz malzeme incedir ve bu da sık boşluklara neden olur.

LAMA3 Gen Mutasyonu Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Genoks

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın