LBR Gen Mutasyonu Analiz Testi

LBR Gen Mutasyonu Analiz Testi, LBR geninde meydana gelen anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

LBR Gen Mutasyonu Analiz Testi Nedir?

LBR geni, lamin B reseptör adı verilen bir protein yapmak için talimatlar sağlar. Bu proteinin farklı bölgeleri (etki alanları), iki ayrı fonksiyon verir.

Sterol redüktaz bölgesi olarak adlandırılan proteinin bir bölgesi, protein sterol redüktaz fonksiyonunu (özellikle Δ14-sterol redüktaz fonksiyonu) verir. Lamin B reseptörünün bu işlevi, kolesterolün üretiminde (sentezinde) önemli bir rol oynar. Kolesterol, hayvansal yiyeceklerden elde edilen bir lipiddir (yağ): yumurta, et, balık ve süt ürünleri gibi. Vücut kendi kolesterolünü de yapar (sentezler). Kolesterol sentezi sırasında, lamin B reseptörünün sterol redüktaz fonksiyonu, proteinin, lanosterol denilen bir molekülü kolesterol olarak dönüştüren çeşitli kimyasal reaksiyonlardan birini gerçekleştirmesini sağlar.

Vücudun normal olarak gelişmesi ve işlev görmesi için kolesterol ihtiyacı vardır. Doğumdan önce kolesterol, beynin, uzuvların, genital organların ve diğer yapıların erken gelişimini kontrol eden sinyal proteinleri ile etkileşime girer. Aynı zamanda sinir hücrelerini izole eden yağ kaplaması olan hücre zarlarının ve miyelinlerin önemli bir bileşenidir. Ek olarak, belirli hormonları yapmak için kolesterol kullanılır ve sindirimde kullanılan asitlerin (safra asitleri) üretimi için önemlidir.

DNA bağlayıcı etki alanı olarak adlandırılan adlandırılan lamin B reseptörünün bir başka bölgesi, DNA’yı kromozomlara taşıyan DNA ve proteinlerin kompleksini kromatine bağlar. Lamin B reseptörü çekirdeği çevreleyen zarda bulunabilir. Proteinin kromatin ile etkileşimi, onu çekirdek zarına bağlar ve kromatin yapısını korumaya yardımcı olur. Kromatinin çekirdek zarı ile uygun etkileşimi, DNA’nın yeni kopyalarını (çoğaltma), genlerin aktivitesini kontrol etmek ve programlanmış hücre ölümünü (apoptozis) düzenlemek gibi birçok önemli hücresel fonksiyonda rol oynayabilir. Proteinin DNA bağlama bölgesi de, hücre içindeki çekirdeğin oluşumunda rol oynar.

LBR Gen Mutasyonu Analiz Testi, LBR geninde meydana gelen anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

LBR Gen Mutasyonuna Bağlı Hastalıklar

Greenberg Displazi

Greenberg Displazi Tedavisi

Greenberg Displazi

LBR genindeki birkaç mutasyonun Greenberg displazisine neden olduğu bulunmuştur. Bu ciddi durum anormal kemik oluşumu ile karakterizedir ve doğumdan önce ölümcül olabilir. Araştırmalar, bu durumun, lamin B reseptörünün sterol redüktaz fonksiyonunun kaybından kaynaklandığını göstermektedir. Greenberg displazisine neden olan bazı LBR gen mutasyonları, sterol redüktaz aktivitesinin kaybına yol açan lamin B reseptörünün sterol redüktaz alanındaki tek protein yapı taşlarını (amino asitler) değiştirir. Diğer mutasyonlar, muhtemelen fonksiyonel olmayan, anormal derecede kısa bir proteine ​​yol açmaktadır.

Lamin B reseptörünün sterol redüktaz fonksiyonunun kaybı, hücreler içindeki normal kolesterol sentezini bozar. Bu işlevin yokluğu da, kolesterol sentezinin vücuttaki dokularda birikmesi için potansiyel olarak zehirli yan ürünlere izin verebilir. Araştırmacılar, düşük kolesterol düzeylerinin ya da başka maddelerin birikiminin, vücudun birçok bölümünün büyümesini ve gelişimini bozduğundan şüphelenmektedirler. Bununla birlikte, kolesterol sentezinde bir rahatsızlığın Greenberg displazisinin spesifik özelliklerine nasıl yol açtığı bilinmemektedir.

Greenberg Displazi Bulgu ve Semptomları

Greenberg Displazi Nedir

Greenberg Displazi

Greenberg displazisi, gelişmekte olan fetüste spesifik kemik anormallikleri ile karakterize ciddi bir durumdur. Bu durum doğumdan önce ölümcüldür.

Etkilenen bireylerin kemikleri uygun şekilde gelişmez ve x-ışını görüntülerinde görülebilen belirgin bir benekli görünüme neden olur. Ek olarak, kemiklerde anormal kalsiyum birikintileri (ektopik kalsifikasyon) vardır. Etkilenen bireylerin kollarında ve bacaklarında çok kısa kemikler ve anormal derecede düz omurlar vardır (platispondil). Diğer iskelet anomalileri kısa kaburgalar ve ekstra parmaklar içerebilir (polidaktili). Ek olarak, etkilenen fetüslerde, sıvı birikmesinden (hidrops fetalis) kaynaklanan vücutta geniş bir şişlik vardır.

Diğer Bozukluklar

LBR genindeki mutasyonlar ayrıca, belirli hücrelerde çekirdeğin şeklini ve kromatin yapısını etkileyen ancak işaret veya semptomlara neden olmayan bir durum olan Pelger-Huët anomalisine neden olabilir. Granülosit adı verilen kan hücrelerinin çekirdeği, normal olarak çoklu segmentlere (veya loblara) sahiptir. Buna karşılık, Pelger-Huët anomalisi olan kişilerdeki granülositlerin çekirdeği normalden daha az segmente sahiptir. Ek olarak, etkilenen hücrelerdeki kromatin, mikroskop altında bakıldığında normalden daha iri görünür.

Pelger-Huët anomalisine neden olan mutasyonlar genellikle anormal derecede kısa lamin B reseptörüne yol açar ve fonksiyonel protein miktarını azaltır. Reseptörün DNA bağlama etki alanının bozulmasının bu duruma yol açtığı düşünülmektedir.

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın