MammaPrint 70-Gen Meme Kanseri Nüks Testi

MammaPrint 70-Gen Meme Kanseri Nüks Testi‘nin amacı; meme kanserine yakalanmış hastaların uzak metastaz (yayılma) riskini ölçerek hastaların kemoterapi tedavisine ihtiyacını belirler. Böylelikle doktora tedavi sürecinde en uygun tedaviyi vermesine yardımcı olur.

Agendia MammaPrint

MammaPrint

Her Meme Kanseri Hastasına Kemoterapi Gerekmemektedir

Bilindiği üzere kemoterapi tedavisi hiçte masum bir tedavi değildir. Kemoterapi tedavisi almış bir hasta tedavi süresince bir çok yan etkiye maruz kalmaktadır. Kemoterapi ilaçları, hızlı ve kontrolsüz çoğalan (kanser hücreleri) hücreleri yok etmek için kullanılır. Fakat kanser hücreleri dışında mide, bağırsak, kemik iliği ve saç kök hücreleri de hızlı çoğaldığından kemoterapi ilaçları bu hücreleri de kanser hücresi olarak görüp bu hücreleri de yok ederler. Böylelikle saç dökülmesi, halsizlik, iştahsızlık, kabızlık, ishal, kansızlık, bulantı, kusma, yutkunma zorluğu, enfeksiyon risk artması, hafıza değişiklikleri, ağrı, tırnak ve ciltte değişiklikler, ödem ve idrarda değişiklikleri, cinsellik ve üreme sisteminde değişiklikler gibi yan etkileri ortaya çıkabilir. Mammaprint 70-Gen Meme Kanseri Nüks Testi ile yapılan araştırmalarda, erken evre meme kanseri hastaların %46’ı kemoterapiye ihtiyacı olmadığını ortaya çıkmıştır.

MammaPrint Sonucu Klinik Riske Göre Kemoterapi Alıp Almaması

MammaPrint Sonucuna Göre Kemoterapi Alıp Almaması

Meme kanserli hastların kemoterapi alıp almamasına yönelik istenen MammaPrint (70-gen meme kanseri nüks testi) genomik testi, BluePrint 80-Gen Moleküler Alt Tipleme Testi ile birlikte yapıldığında doktora tedavi verme sürecinde daha yardımcı olmaktadır.

MammaPrint Testinin Bilimsel Çalışması Hakkında Bilgi

MammaPrint FDA Onaylı Meme Kanseri Nüks Testi

MammaPrint 70 Gen Meme Kanseri Nüks Testi

MammaPrint 70-Gen Meme Kanseri Nüks Testi ile, Nejm dergisinde yayınlanan MINDACT çalışması sonucunda; 9 ülke 112 hastane ve 6,693 erken evre meme  kanseri hastalarında (18-70 yaş arası),  5 yıl sonucunda uzak metastaz (yayılma) riski değerlendirildiğinde %46’nın kemoterapiye ihtiyacı olmadığı kanıtlanmıştır. Bir başka değişle,  6.693 meme kanserli hastaların 3.356’sı klinik riski yüksek (kemoterapiye uygun) olmasına rağmen MammaPrit testi sayesinde 1.550’sinin (%46) genomik riski düşük çıkmış ve kemoterapi tedavisine ihtiyaç duyulmamıştır.

MINDACT Çalışmasının Özellikleri;

  • Prospektif (ileriye dönük bir hastalığın yayılışı, sebebi vb. nedenlerini araştırma türü)
  • Randomize (klinik kararları doğrudan etkileyen, farklı tedavi denemelerinin etkilerini araştıran kanıt değeri yüksek çalışmalar)
  • Faz III (bir kaç yüz veya bin hastaya kadar hastalara uygulanan ve yeni bir ilaç veya tedavinin orta ile uzun vadede değerlendirildiğinde güvenli ve etkili olduğunun kabul edilip edilmeyeceğini anlaşılmasını sağlayan çalışmalar)
  • Tıbbi Kanıt Düzeyi Level 1A (randomize klinik çalışmalar veya önemli tedavi etkileri olan çoklu klinik çalışmaların meta analizleri)

MammaPrint 70-Gen Meme Kanseri Nüks Testi, diğer meme kanseri nüks testlerinden farklı olarak %39’a kadar karşılaşabileceğiniz gri alan yoktur. Yani hasta diğer nüks testlerini yaptırdığında %39’luk olan gri alanda sonucu çıkar ise klinik riski yüksek olarak kabul edilir ve kemoterapi ihtiyacı doğabilir. Bir nevi test boşa yapılmış olur.MammaPrint’te gri alan yoktur. Ya klinik riski düşük yada klinik riski yüksek sonucu çıkar. Diğer farklar ise; MammaPrint 70-Gen Meme Kanseri Nüks Testi, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) belgesi onaylıdır ve 70 esas gen artı 465 referans gen olmak üzere toplamda 535 gen analizi yapılmaktadır.

MammaPrint ASCO, ESMO, NCCN, NICE ve daha bir çok kılavuza dahil edilmiştir.

MammaPrint 70-Gen Meme Kanseri Nüks Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Omnigen Tıbbı Ürünler

Agendia

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın