MAP2K1 Gen Mutasyonu Analiz Testi

MAP2K1 Gen Mutasyonu Analiz Testi, MAP2K1 genindeki anormallikleri tespit eden genetik bir testtir.

MAP2K1 Gen Mutasyonu Analiz Testi Nedir?

MAP2K1 geni, MEK1 protein kinaz olarak bilinen bir protein yapmak için talimatlar sağlar. Bu protein, hücre dışından hücrenin çekirdeğine kimyasal sinyaller ileten RAS / MAPK yolağı adı verilen bir sinyal yolunun parçasıdır. RAS / MAPK sinyalleme, hücrelerin büyümesini ve bölünmesini (hücrelerin çoğalmasını), hücrelerin belirli işlevleri (farklılaşma), hücre hareketini (göç) ve hücrelerin kendi kendini yok etmesini (apoptosis) yürütmek için olgunlaştığı süreci kontrol etmeye yardımcı olur. MEK1 protein kinazı doğumdan önce normal gelişim için ve doğumdan sonra hayatta kalmak için gereklidir.

MAP2K1 Gen Mutasyonu Analiz Testi, MAP2K1 genindeki anormallikleri tespit eden genetik bir testtir.

 MAP2K1 Gen Mutasyonu Analiz Testi İle Tespit Edilen Hastalıklar

Kardiyofasyokutanöz Sendromu

Kardiyofasyokutanöz Sendrom Nedir

Kardiyofasyokutanöz Sendrom

MAP2K1 genindeki en az 13 mutasyon, kardiyofasyokutanöz sendromlu kişilerde tanımlanmıştır. Bu durum, vücudun birçok parçasını, özellikle de kalbi, yüz özelliklerini ve deriyi ve saçı etkiler.

Kardiyofasyokutanöz sendroma neden olan MAP2K1 gen mutasyonları, germline mutasyonlarıdır, yani vücuttaki hücrelerde bulunduğu anlamına gelir. Her mutasyon MEK1 protein kinazında tek bir protein yapı bloğunu (amino asit) değiştirir. Genetik değişiklikler, birçok hücre tipinde sıkı düzenlenmiş RAS / MAPK sinyal yolunu bozan proteini anormal bir şekilde aktive eder. Değişen sinyalleme, birçok organ ve dokunun normal gelişmesine müdahale ederek, kardiyofasyokutanöz sendromun karakteristik özelliklerine neden olur.

Kardiyofasyokutanöz Sendromu Nedenleri ve Semptomları

Kardiyofasyokutanöz sendrom, vücudun birçok bölümünü, özellikle de kalbi, yüz özelliklerini ve cildi ve saçları etkileyen bir hastalıktır. Bu durumdaki insanlar, genellikle orta ve şiddetli olmak üzere gelişim ve zihinsel sakatlığı geciktirmiştir.

Kalp problemleri çoğu insanda kardiyofasyokutanöz sendrom ile ortaya çıkar. Bu durumla en sık ilişkili kalp problemleri, kalpten akciğerlere (pulmonik stenoz) kan akışını bozan kalp kapaklarından birinin malformasyonlarını, kalbin iki üst odası (atriyal septal defekt) arasında bir deliği ve kalp kasını (hipertrofik kardiyomiyopati) genişleten ve zayıflayan bir kalp hastalığı biçimini içerir.

Kardiyofasyokutanöz sendrom da kendine özgü yüz özellikleri ile karakterizedir. Bunlar, şakaklarda daralan yüksek bir alın, kısa bir burun, geniş aralıklı gözler (oküler hipertelorizm), aşağı doğru işaret eden gözlerin dış köşeleri (aşağı eğimli palpebral fissürler), sarkık göz kapakları (ptosis), küçük bir çene ve düşük kulaklar içerir. Genel olarak, yüz geniş ve uzun ve yüz özellikleri bazen kaba olarak tanımlanmaktadır.

Kardiyofasyokutanöz sendromlu hemen hemen herkesde deri anormallikleri ortaya çıkar. Birçok etkilenen insanın kuru, kaba bir cildi var; koyu renkli benler; buruşuk avuç içi ve tabanlar; ve kollar, bacaklar ve yüzlerde küçük şişliklerin oluşmasına neden olan keratoz pilaris adı verilen bir cilt hastalığıdır. Kardiyofasiyokutanöz sendromlu insanlar da ince, kuru, kıvırcık saçlara ve seyrek veya eksik kirpiklere ve kaşlara sahip olma eğilimindedir.

Kardiyofasyokutanöz sendromlu bebeklerde tipik olarak zayıf kas tonusu (hipotoni), beslenme güçlükleri ve normal hızda büyümede ve kilo almada başarısızlık görülür. Çocuklarda ve yetişkinlerde bu bozukluğun ek özellikleri alışılmadık derecede büyük bir baş (makrosefali), boy kısalığı, görme problemleri ve nöbetler içerebilir.

Kardiyofasyokutanöz sendromun bulgu ve semptomları, diğer iki genetik durum, Costello sendromu ve Noonan sendromu ile önemli ölçüde örtüşmektedir. Üç koşul, genetik nedenleri ve spesifik belirti ve semptomları ile ayırt edilir; bununla birlikte, özellikle bebeklik döneminde bu koşulları birbirinden ayırmak zor olabilir. Kişinin kanser riskini önemli ölçüde artıran Costello sendromundan farklı olarak kanser, kardiyofasyokutanöz sendromun önemli bir özelliği olarak görünmemektedir.

Meloreostozis

Meloreostozis Tanı

Meloreostozis

MAP2K1 genindeki en az üç mutasyon meloreostozis olan kişilerde tanımlanmıştır. Bu nadir hastalık, mevcut kemiklerin yüzeyinde yeni kemik dokusunun anormal büyümesine neden olur.

Meloreostozis ile ilişkili mutasyonlar somatik olarak tanımlanır. Somatik mutasyonlar kişinin yaşamı boyunca meydana gelir ve yalnızca belirli hücrelerde, bu durumda, vücudun belirli bir bölgesindeki kemik hücrelerinde bulunur. Bilinen mutasyonlar MEK1 protein kinazındaki tek amino asitleri değiştirir. Mutasyonlar, aşırı aktif olan ve kemik dokusunda RAS / MAPK sinyalini arttıran proteinin bir versiyonunun üretilmesine yol açar. Artan sinyalleme, kemik hücresi proliferasyonunun düzenlenmesini bozar ve yeni kemiğin anormal şekilde büyümesine izin verir. Çalışmalar, artmış RAS / MAPK sinyallemesinin ayrıca, eski kemiğin parçalandığı ve yerini değiştirmek için yeni kemik oluşturulduğu normal bir süreç olan aşırı kemik yeniden modellemesini de uyardığını ileri sürmektedir. Kemik büyümesi ve artışındaki bu değişiklikler, meloreostozisin karakteristik özelliği olan kemik anormalliklerinin temelini oluşturur.

Meloreostozis Bulgu ve Semptomları

Meloreostozis nadir görülen bir kemik hastalığıdır. Mevcut kemiklerin yüzeyinde yeni kemik dokusunun anormal büyümesine neden olur. Fazla kemik büyümesi tipik olarak bir kol veya bacaktaki kemiklerde meydana gelir, ancak pelvis, göğüs kemiği (sternum), kaburgalar veya diğer kemikler de etkileyebilir. Meloreostozis ile ilişkili anormal kemik büyümesi kansersizdir (benign) ve bir kemikten diğerine yayılmaz.

Meloreostozisin belirtileri ve semptomları genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar. Bu durum uzun süreli (kronik) ağrıya, kalıcı eklem deformitelerine (kontraktürler) ve etkilenen vücut kısmının sınırlı bir hareket aralığına neden olabilir. Bazı insanlarda, uzuv kalınlaşmış veya genişlemiş görünebilir ve etkilenen alan üzerinde bulunan cilt kırmızı, kalın ve parlak hale gelebilir.

Diğer bir nadir hastalık olan Buschke-Ollendorff sendromu, meloreostozisi içerebilir . Buschke-Ollendorff sendromu, bağ dokusu nevüsü olarak adlandırılan deri büyümeleri ve osteopoikiloz adı verilen artan kemik yoğunluğu alanları ile karakterizedir. Etkilenen bireylerin küçük bir yüzdesi de meloreostozise veya diğer kemik anormalliklerine sahiptir. Bilim adamları aslında Buschke-Ollendorff sendromunun diğer özellikleri olmadan ortaya çıkan meloreostozisin bu sendromla aynı genetik nedene sahip olabileceğini düşünüyorlardı. Ancak, Buschke-Ollendorff sendromu tek başına ortaya çıkan, farklı genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır ve iki durum ayrı bozukluklar olarak kabul edilir.

Multipl Lentijin Noonan Sendromu (Leopard Sendromu)

Multipl Lentijin Noonan Sendromu Tanı

Multipl Lentijin Noonan Sendromu

MAP2K1 genindeki en az bir mutasyonun birden fazla lentijinin (eski adı Leopard sendromu) olduğu Noonan sendromuna neden olduğu bulunmuştur. Bu durum, çok sayıda kahverengi deri lekesi (lentijinler), kalp kusurları, kısa boy, batık veya çıkıntılı bir göğüs ve ayırt edici yüz özellikleri ile karakterizedir.

Tanımlanan MAP2K1 gen mutasyonu, MEK1 protein kinazında 102 (Glu102g veya E102G olarak yazılmış) konumundaki amino asit glutamik asit ile amino asit glisinin yerini alan bir germline mutasyonudur. Bu değişiklik, vücuttaki hücrelerde RAS / MAPK sinyal yolunun artmış aktivasyonu ile sonuçlanır. Artan sinyalleme, birçok organ ve dokuların normal gelişmesine müdahale ederek, Muitipl Lentijin Noonan sendromunun karakteristik özelliklerine yol açar.

E102G mutasyonunun MAP2K1 genindeki Multipl Lentijin ve diğer germline mutasyonları olan Noonan sendromuna neden neden olduğu açık değildir, örneğin kardiyofasyokutanöz sendrom gibi farklı bozukluklara neden olur.

Multipl Lentijin Noonan Sendromu (Leopard Sendromu) Bulgu ve Semptomları

Multiple Lentijin Noonan sendromu, vücudun birçok alanını etkileyen bir durumdur. Durum isminden de anlaşılacağı gibi, Multipl Lentijin Noonan sendromu, Noonan sendromu olarak adlandırılan bir duruma çok benzerdir ve erken dönem çocuklarında iki bozukluğu ayırmak zor olabilir. Multipl Lentijin ile Noonan sendromunun karakteristik özellikleri, çiller, kalp kusurları, geniş aralıklı gözler (oküler hipertelorizm), batık bir göğüs (pektus karinatum) veya çıkıntılı göğüs (pektus karinatum) ve kısa boy ve lentijin adı verilen kahverengi deri lekelerini içerir. Bununla birlikte, bu özellikler aynı aileden etkilenen bireyler arasında da farklılık göstermektedir. Multipl Lentijin Noonan sendromlu bireylerin hepsi bu durumun tüm karakteristik özelliklerine sahip değildir.

Multipl Lentijin Noonan sendromunda görülen lentijin genellikle ilk başta orta çocukluk döneminde, çoğunlukla yüz, boyun ve üst vücutta görülür. Etkilenen bireyler ergenliğe eriştiklerinde binlerce küçük koyu kahverengi deri lekesine sahip olabilirler. Çillerden farklı olarak, lentijinlerin görünümünün güneşe maruz kalma ile ilgisi yoktur. Lentijinlere ek olarak, bu rahatsızlığı olan kişiler, café-au-lait lekeleri adı verilen daha açık kahverengi deri lekelerine sahip olabilirler. Café-au-lait lekeleri, en çok etkilenen insanlarda yaşamın ilk yılı içinde ortaya çıkan lentijinlerden önce gelişir.

Multipl Lentijin Noonan Sendromu Nedeni

Multipl Lentijin Noonan Sendromu

Kalp kusurları olan Multipl Lentijin Noonan sendromlu kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde hipertrofik kardiyomiyopati vardır, bu da kalbi kan pompalamak için daha fazla çalışmaya zorlayan kalp kasının kalınlaşmasıdır. Hipertrofik kardiyomiyopati en sık kalbin alt sol hücresini (sol ventrikül) etkiler. Kalp problemleri Multipl Lentijin Noonan sendromlu olan insanların yüzde 20’sine kadarı, kalpten akciğere (pulmoner stenoz) giden arterin daralmasını sağlamaktadır.

Multipl Lentijin Noonan sendromu olan insanlar farklı bir yüz görünümüne sahip olabilirler. Oküler hipertelorizme ek olarak, etkilenen bireylerin sarkık göz kapakları (ptosis), kalın dudaklar ve düşük kulakları olabilir. Etkilenen kişiler genellikle göğüste anormal bir görünüme sahiptir; ya pektus karinatum ya da pektus karinatumuna sahiptirler.

Doğumda, Multipl Lentijin Noonan sendromlu insanlar tipik olarak normal ağırlık ve boydadır, ancak bazılarında büyüme zamanla yavaşlar. Bu yavaş büyüme, etkilenen bireylerin ortalamasından daha kısa olmalarına neden olmakla birlikte, Multipl Lentijin Noonan sendromu olan kişilerin yarısından daha azında belirgin bir şekilde kısa boy görülür.

Multiple Lentijin Noonan sendromunun diğer belirtileri ve semptomları, iç kulaktaki anormalliklerin (sensorinöral sağırlık) neden olduğu işitme kaybını, hafif zihinsel sakatlığın ve boynun arkasındaki ekstra cilt kıvrımlarını içerir. Etkilenen erkeklerin sıklıkla cinsel anormallikleri vardır, bu da aşağı inmemiş testisleri (kriptorşidizm) ve penisin alt kısmında (hipospadias) açılan bir üretra içerebilir. Bu anormallikler çocuk sahip olma yeteneğini azaltabilir. Multiple Lentijin Noonan sendromlu kadınlarda yetersiz gelişmiş over ve gecikmiş ergenlik görülebilir.

Multiple Lentijin Noonan sendromu, topluca RASopatiler olarak bilinen bir grup ilgili koşullardan biridir. Bu koşulların hepsi benzer işaret ve semptomlara sahiptir ve aynı hücre sinyal yolundaki değişikliklerden kaynaklanır. Multiple Lentijin Noonan sendromuna ek olarak, RASopatiler arasında Noonan sendromu  kardiyofasyokutanöz sendrom, Costello sendromu, nörofibromatozis tip 1 ve Legius sendromu bulunmaktadır.

Diğer Kanserler

MAP2K1 genindeki mutasyonlar da çeşitli kanser türlerinde bulunmuştur. Meloreostozise neden olan mutasyonlar gibi (yukarıda tarif edilmiştir), bu gende kansere bağlı mutasyonlar somatiktir. En nihayetinde kansere neden olan hücrelerde ortaya çıkarlar. MAP2K1 genindeki somatik mutasyonlar, çeşitli kan hücresi kanseri (lösemi ve lenfoma), akciğer kanseri ve melanom adı verilen bir cilt kanseri formunda bildirilmiştir. Genetik değişiklikler, özellikle dokularda RAS / MAPK sinyal yolunun aktivasyonunu arttıran aşırı aktif bir MEK1 protein kinazına yol açar. Artan sinyalleme, hücrelerin kansere yol açarak hızla büyümesine ve bölünmesine izin verir.

MAP2K1 Gen Mutasyonu Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

İntergen Genetik Merkezi

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Arama Terimleri:meloreostozis ne demek

Cevap Bırakın