MGMT Mutasyon Analiz Testi

MGMT Mutasyon Analiz Testi, MGMT genindeki anormallikleri tespit eden genetik bir testtir. Glioma (beyin kanseri) olan bireylerde alkilleyici kemoterapinin (ilaçların, kanser hücrelerinin DNA’sına hasar vererek çoğalmalarına engellemesi) etkinliğini tahmin etmek için kullanılır.

MGMT Mutasyon Analiz Testi Nedir?

MGMT mutasyonu, MGMT geninde, kemoterapiye iyi yanıt verme olasılığı daha yüksek olan belirli bir beyin kanseri (glioma) hastası olabilen bir değişiklik anlamına gelir.

MGMT geni, MGMT proteini için talimatlar verir. MGMT proteini, normalde kanserin ve diğer genetik bozuklukların önlenmesi için gerekli olan DNA hasarını onarır. Bununla birlikte, beyin kanseri olan kişiler genellikle alkilleyici kemoterapi denilen tedaviden geçerler. Bu, DNA’sına zarar vererek kanserle savaşan temozolamid gibi kemoterapi ilaçlarının kullanımını içerir.

MGMT genindeki değişiklikler, DNA hasarını tamir edemeyen hatalı bir MGMT proteini ile sonuçlanabilir. Normalde, bu zararlı bir durumdur çünkü bir bireyin kanser ve diğer bozuklukları önleme yeteneğini zayıflatır. Bununla birlikte, gliomu olan bireylerde, MGMT mutasyonu yararlıdır, çünkü DNA’yı onaramamadaki başarısızlığı DNA’ya zarar veren alkilleyici tedavinin etkinliğini arttırır.

MGMT Mutasyon Analiz Testi, MGMT genindeki anormallikleri tespit eden genetik bir testtir. Glioma olan bireylerde alkilleyici kemoterapinin etkinliğini tahmin etmek için kullanılır.

MGMT mutasyonu, özellikle, 10q36 olarak adlandırılan kromozomun bir yerinde gerçekleşir – yani, 36 pozisyonundaki 10 numaralı kromozomun (q) uzun kolu (q)

MGMT Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak İçin Klinik Endikasyonlar Nelerdir?

  • Yeni teşhis edilen gliomların prognozunun (hastalığın seyri) tahmin edilmesi
  • Gliomanın tedavisinde alkilleyici kemoterapinin etkinliğinin belirlenmesi
  • 60 yaşından büyük olan glioma tanısı alan kişilerde rehber kemoterapi

MGMT Mutasyon Analiz Testi Aşağıdaki Durumlarda Gerçekleştirilir

  • İlk teşhise yardımcı olmak veya bazı durumlarda onaylamak
  • Mikroskop altında bir patolog tarafından incelendiğinde, benzer histolojik özelliklere sahip diğer tümörleri / durumları ayırt etmek
  • Tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde yardımcı olmak
  • Tümör rekürrensini (yineleme) teyit etmek için

MGMT Mutasyon Analiz Test Sonuçlarının Önemi Nedir?

MGMT genindeki bir mutasyon, MGMT Mutasyon Analizi Testinin pozitif bir sonucunu gösterir. Bu, bir kişinin temozolomid gibi alkilleyici kemoterapiye iyi cevap vereceği anlamına gelebilir.

MGMT Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Düzen Laboratuvarlar Grubu

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın