OPA1 Gen Mutasyonu Analiz Testi

OPA1 Gen Mutasyonu Analiz Testi, OPA1 genindeki anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

OPA1 Gen Mutasyonu Analiz Testi Nedir?

OPA1 geni, vücutta hücre ve dokularda bulunan bir protein yapmak için talimatlar içerir. OPA1 proteini, hücrelerdeki enerji üreten merkezler olan mitokondri adı verilen hücre yapılarının iç zarında aktiftir. Mitokondri, fizyon (küçük parçalara ayrılarak) ve füzyon (parçaların birleştirilmesi) adı verilen süreçlerle şekil değiştiren dinamik yapılardır. Şekildeki değişiklikler mitokondriyal fonksiyon ve yeni mitokondri üretimi için gereklidir. OPA1 proteini, füzyon sürecinde önemli bir rol oynayarak mitokondri şeklini düzenlemeye yardımcı olur.

OPA1 proteini, hücrelerin enerjilerinin çoğunu türettiği oksidatif fosforilasyon olarak adlandırılan mitokondrilerde yer alan bir süreçte de yer alır. Buna ek olarak, OPA1 proteini, mitokondriyal DNA (mtDNA) adı verilen mitokondri içindeki DNA’nın bakımında ve kontrollü hücre ölümünde (apoptoz) rol oynamaktadır.

OPA1 Gen Mutasyonu Analiz Testi, OPA1 genindeki anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

OPA1 Gen Mutasyonuna Bağlı Hastalıklar

Optik Atrofi Tip 1

OPA1 genindeki en az 240 mutasyonun optik atrofi tip 1’e neden olduğu bulunmuştur. Bu durum tipik olarak çocukluktan başlayarak zaman içinde kötüleşen ve görme kaybı ile sonuçlanan bir rahatsızlıktır. Etkilenen bireyler, özellikle mavi ve yeşil tonları birbirinden ayıran renk görüşü ile ilgili problemlere de sahip olabilirler.

Optik atrofi tip 1’e neden olan OPA1 gen mutasyonlarının çoğu, opa1 proteini yapmak için talimatlarda erken bir durma sinyali oluşturur. Sonuç olarak, dengesiz ve hızlı bir şekilde parçalanması muhtemel anormal derecede küçük bir protein üretilir. Danimarka kökenli bireylerde optik atrofi tip 1’e neden olan en yaygın mutasyon, opa1 geninde bir DNA yapı bloğunu (nükleotid) silerek anormal derecede küçük bir proteine neden olur.

Optik atrofi tip 1’e neden olan OPA1 gen mutasyonları mitokondriyal fonksiyonda sorunlara yol açar. Mitokondri, şekilsiz ve dağınık hale gelir buda enerji üretim yeteneklerini azaltır. MtDNA’nın bakımı da bozulmuş olabilir, bu da mitokondriyal disfonksiyona katkıda bulunan mtDNA mutasyonları ile sonuçlanır. Bu zayıf işleyen mitokondriyi içeren hücreler apoptoza daha duyarlıdır. Özellikle retina ganglion hücreleri olarak adlandırılan retina içindeki hücreler zamanla ölür. Aksonlar olarak adlandırılan retina ganglion hücrelerinin özel uzantıları optik sinirleri oluşturur, bu nedenle retina ganglion hücreleri öldüğünde optik sinirler parçalanır (atrofi) ve beyne görsel bilgi iletemez. Optik sinirler atrofisi olarak, görme kötüleşir ve optik atrofi tip 1 belirtilerine ve semptomlarına neden olur.

OPA1 proteini vücuttaki hücrelerde bulunurken, retinal ganglion hücreleri OPA1 gen mutasyonlarının etkilerine karşı özellikle hassas görünmektedir. Bu hücreler, mitokondriyal fonksiyonda değişiklikler olduğunda ve enerji üretiminde azaldığında arızalanmaları ve ölmeleri daha muhtemel hale getiren özellikle yüksek enerji gereksinimlerine sahiptir.

Optik Atrofi Tip 1 Bulgu ve Semptomları

Optik atrofi tip 1 genellikle çocuklukta başlayan, yavaş yavaş kötüleşen ve görme sorunlarına neden olan bir durumdur. Optik atrofi tip 1 olan kişiler tipik görme alanlarına bir daralma yaşamaktadır. Etkilenen bireyler, görme alanları küçüldükçe yavaş yavaş görüşlerini kaybederler. Her iki göz de genellikle eşit olarak etkilenir, ancak görme bozukluğunun şiddeti, aynı ailenin etkilenmiş üyeleri arasında bile, neredeyse normal görüşten tam körlüğe kadar geniş bir yelpazede değişir.

Görme kaybına ek olarak, optik atrofi tip 1 olan insanlar sıklıkla mavi ve yeşil tonlarını ayırt etmeyi zorlaştıran veya imkansız hale getiren renk vizyonu (renk görme eksikliği) ile ilgili sorunlar yaşarlar.

Durumun erken evrelerinde, optik atrofi tip 1 olan bireyler, gözün arkasını çizen özel bir ışığa duyarlı doku olan retina içindeki bazı hücrelerin ilerleyici bir kaybı yaşarlar. Bu hücrelerin (retinal ganglion hücreleri olarak da bilinir) kaybı, görsel bilgileri gözden beyne (optik sinirler) aktaran sinirlerin dejenerasyonu (atrofi) ile takip edilir ve bu da daha fazla görme kaybına neden olur. Atrofi, bu sinirlerin göz muayenesi sırasında görülebilen anormal derecede solgun bir görünüme sahip olmasına neden olur.

Diğer Bozukluklar

OPA1 genindeki mutasyonlu bireylerin yaklaşık yüzde 20’si optik atrofi tip 1’in diğer sağlık sorunları ile karakteristik görme problemlerine sahiptir. Bazı OPA1 gen mutasyonları, optik atrofi tip 1 ve sağırlık olarak adlandırılan bir duruma neden olur, bu da hem görme kaybı hem de işitme kaybı ile sonuçlanır.

OPA1 mutasyonları da otozomal dominant optik atrofi (ADOA) plus sendromu olarak bilinen bir duruma neden olabilir. ADOA-plus sendromu, görme ve işitme kaybı, göz hareketini kontrol eden kaslarda zayıflık (ilerleyici dış oftalmoplegia), denge ve koordinasyon zorluğu (ataksi), kas hareketi ve duyu için kullanılan sinirlerdeki rahatsızlıklar (motor ve duyusal nöropati) ve iskelet kası zayıflığı (miyopati) içerir.

OPA1 gen mutasyonlarının neden olduğu en şiddetli durum, erken çocukluk döneminde başlayan nörolojik problemlerle karakterize Behr sendromudur. Behr sendromlu bireyler optik atrofi, beyin disfonksiyonu (ensefalopati), uzuvlarda duyu kaybı ve güçsüzlük (periferik nöropati), hareket koordinasyonu zorluğu (ataksi), beslenme ve sindirim güçlükleri ve gelişimsel gecikmeyi geliştirir.

Optik atrofi tip 1 ve ADOA-plus sendromu, her bir hücrede genin bir kopyası içindeki OPA1 gen mutasyonlarından kaynaklanırken, Behr sendromlu bireylerin her hücrede OPA1 geninin her iki kopyasında mutasyonlar vardır. Genin her iki kopyasındaki değişiklikler, Behr sendromunun ciddi belirtilerine ve semptomlarına yol açan işlevsel OPA1 protein miktarını büyük ölçüde azaltır.

OPA1 Gen Mutasyonu Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Genoks

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın