PML-RARA Mutasyon Analiz Testi

PML-RARA Mutasyon Analiz Testi, PML-RARA füzyon genini tespit eder. Akut promyelositik lösemi tanısı için kullanılır.

PML-RARA Mutasyon Analiz Testi Nedir?

PML-RARA mutasyonu, iki gen arasındaki problemli bir füzyonu ifade eder. Miyeloid lösemi’nin en tehlikeli türü olan akut promiyelositik lösemi ile ilişkilidir.

PML geni, hücrenin büyümesini ve bölünmesini kontrol ederek bir hücrenin kansere dönüşmesini önleyen bir proteine ​​talimat verirken, RARA geni bir hücrenin düzgün gelişimi için gerekli olan bir proteini kodlar. Beyaz kan hücrelerindeki PML ve RARA genlerinin füzyonu, hem PML tümör baskılayıcı protein hem de RARA olgunlaşma proteininin işlev kaybına yol açar. Bu beyaz kan hücresi kanseri (lösemi) gelişmesine yol açar.

Akut promiyelositik lösemili bireylerin % 99’u PML-RARA mutasyonuna sahiptir.

PML-RARA Mutasyon Analiz Testi, PML-RARA füzyon genini tespit eder. Akut promyelositik lösemi tanısında kullanılır.

PML-RARA Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak İçin Klinik Endikasyonlar Nelerdir?

 • Küçük bir kesikte bile durması zor kanama
 • Idrarda kan
 • Ağır burun kanamaları
 • Diş eti kanaması ve kolay morarma
 • Ateş ve enfeksiyonlar
 • Düşük kırmızı kan hücresi sayımı
 • Soluk alma zorluğu
 • Kolay yorulma
 • İştahsızlık
 • Açıklanamayan kilo kaybı

PML-RARA Mutasyon Analiz Testi Aşağıdaki Durumlarda Gerçekleştirilir

 • İlk teşhise yardımcı olmak veya bazı durumlarda onaylamak
 • Mikroskop altında bir patolog tarafından incelendiğinde, benzer histolojik özelliklere sahip diğer tümörleri / durumları ayırt etmek
 • Tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde yardımcı olmak
 • Tümör rekürrensini (yineleme) teyit etmek için

PML-RARA Mutasyon Analiz Testi Sonuçlarının Önemi Nedir?

PML ve RARA genleri arasındaki bir füzyon, PML-RARA Mutasyon Analizi Testinin pozitif bir sonucunu gösterir. Bu akut promyelositik lösemi tanısına işaret edebilir.

PML-RARA Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Onkotest

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın