RAF1 Gen Mutasyonu Analiz Testi

RAF1 Gen Mutasyonu Analiz Testi, RAF1 geninde meydana gelen anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

RAF1 Gen Mutasyonu Analiz Testi Nedir?

RAF1 geni, hücrenin dışından hücrenin çekirdeğine kimyasal sinyalleri ileten RAS/MAPK yolu adı verilen bir sinyal yolunun bir parçası olan bir protein yapmak için talimatlar sağlar. RAS / MAPK sinyalizasyonu, hücrelerin büyümesini ve bölünmesini (hücrelerin çoğalmasını), hücrelerin belirli işlevlerini (farklılaşma), hücre hareketini (göç) ve hücrelerin kendi kendini yok etmesini (apoptosis) yürütmek için olgunlaştığı süreci kontrol etmeye yardımcı olur.

RAF1 geni onkogenler olarak bilinen bir gen sınıfına aittir. Mutasyona uğradığında, onkogenler normal hücreleri kanserli yapma potansiyeline sahiptir.

RAF1 Gen Mutasyonu Analiz Testi, RAF1 geninde meydana gelen anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

RAF1 Gen Mutasyonuna Bağlı Hastalıklar

Noonan Sendromu

Noonan Sendromu Kromozom

Noonan Sendromu

RAF1 geninde Noonan sendromuna neden olan 25’ten fazla mutasyon tespit edilmiştir. Noonan sendromu, hafif sıra dışı yüz özellikleri, kısa boy, kalp kusurları, kanama sorunları, iskelet malformasyonları ve diğer birçok belirti ve semptom ile karakterizedir. RAF1 geni mutasyonları RAF1 proteinde tek bir protein yapı blokları (amino asitler) değiştirir. Bu değişiklikler protein aktivitesini arttırır ve RAS/MAPK sinyal yolunun düzenlenmesini bozarak hücre bölünmesi, apoptoz, hücre farklılaşması ve hücre göçü ile ilgili sorunlara neden olur. Araştırmacılar, normal hücre süreçlerindeki bu bozulmanın, özellikle de kardiyak anormallikleri olmak üzere Noonan sendromunun belirti ve semptomlarında rol oynadığına inanmaktadırlar. RAF1 gen mutasyonuna sahip Noonan sendromu olan kişilerin, farklı mutasyona sahip Noonan sendromu olan diğer insanlardan daha yüksek kalp kusurları insidansına sahiptir, özellikle de hipertrofik kardiyomiyopati denilen bir durumda, bu da kalbin kanı pompalamak için daha çok çalışmasını sağlayan kalp kasının kalınlaşmasıdır.

Noonan Sendromu Bulgu ve Semptomları

Noonan sendromu, vücudun birçok alanını etkileyen bir durumdur. Hafif sıra dışı yüz özellikleri, kısa boy, kalp kusurları, kanama sorunları, iskelet malformasyonları ve diğer birçok belirti ve bulgular ile karakterizedir.

Noonan Sendromu Ekşi

Noonan Sendromu

Noonan sendromlu insanlar, burun ve ağız (philtrum) arasındaki alanda derin bir oluk, genellikle soluk mavi veya mavi-yeşil renkte geniş aralıklı gözler ve geriye doğru döndürülmüş düşük kulaklar gibi belirgin yüz özelliklerine sahiptirler. Etkilenen bireyler ağız çatısında yüksek bir kemere, zayıf diş hizalamaya ve küçük bir alt çeneye (mikrognati) sahip olabilirler. Noonan sendromlu birçok çocuk kısa boyuna sahiptir ve hem çocuklar hem de yetişkinler aşırı boyun derisine ve boynun arkasında düşük bir saç çizgisine sahip olabilirler.

Noonan sendromlu bireylerin %50 ila %70’i kısa boyludur. Doğumda bebekler, genellikle normal bir uzunlukta ve kilodadırlar, ancak zamanla büyümeleri yavaşlar. Vücudun, kemik ve dokularının normal büyümesi için gerekli bir protein olan büyüme hormonunun anormal seviyeleri yavaş büyümeye neden olmaktadır.

Noonan sendromu olan bireyler genellikle ya içe çökük bir göğüse (pektus excavatum) ya da çıkıntılı bir göğüse (pektus karinatum) sahiptir. Etkilenen bazı kişilerde omurganın anormal yana doğru eğriliği (skolyoz) de olabilir.

Noonan sendromu olan çoğu insanın bazı kritik konjenital kalp hastalığı vardır. Bu bireylerde en sık görülen kalp defekti, kalpten akciğere giden kan akışını kontrol eden valfin daralmasıdır (pulmoner kapak stenozu).  Bazıları hipertrofik kardiyomiyopatiye sahiptir, bu da kalp kasını genişletir ve zayıflatır.

Noonan sendromu ile çeşitli kanama bozuklukları ilişkilendirilmiştir. Etkilenen bazı kişilerde yaralanma veya ameliyattan sonra aşırı morarma, burun kanaması veya uzun süreli kanama görülür. Nadiren, kanama bozukluğu olan Noonan sendromlu kadınlarda menstrüasyon (menoraji) evresinde veya doğum sırasında aşırı kanama görülür.

Noonan sendromlu erkekler genellikle ergenliğe geç girerler. 13 ya da 14 yaşından başlayarak ergenliğe girerler ve kısa boy ile sonuçlanan pubertal büyümenin azalmasına neden olurlar. Noonan sendromlu erkeklerin çoğu, kısırlığa neden olabilecek inmemiş testislere (kriptorşidizm) sahiptir. Noonan sendromlu kadınlarda puberte gecikmesi yaşanabilir ancak çoğu, normal puberteye ve doğurganlığa sahiptir.

Noonan sendromu çeşitli başka belirti ve semptomlara neden olabilir. Noonan sendromu tanısı alan çocukların çoğunun normal zekası vardır, ancak birkaçının özel eğitim ihtiyaçları vardır ve bazıları zihinsel engellidir. Etkilenen bazı bireylerde görme veya işitme problemleri vardır. Etkilenen bebeklerde, genellikle 1 veya 2 yaşına kadar iyileşen beslenme sorunları olabilir. Noonan sendromlu bebekler, kendi başına düzelen bir sıvı birikiminin (lenfödem) neden olduğu kabarık el ve ayaklarla doğabilir. Yaşlı bireylerde, genellikle ayak bileği ve alt bacaklarda da lenfödem gelişebilir.

Noonan sendromlu bazı insanlar, özellikle de kan oluşturan hücreleri (lösemi) içeren kanser geliştirirler. Noonan sendromlu çocukların, yaşıtlarından sekiz kat artmış lösemi veya başka kanser geliştirme riski taşıdığı tahmin edilmektedir.

Noonan sendromu, RASopatiler olarak bilinen bir grup ile ilgili koşullardan biridir. Bu koşulların hepsi benzer işaret ve semptomlara sahiptir ve aynı hücre sinyal yolundaki değişikliklerden kaynaklanır. Noonan sendromuna ek olarak, RASopatiler kardiyofiyokutanöz sendrom, Costello sendromu, nörofibromatozis tip 1 , Legius sendromu ve çoklu lentijinlere sahip Noonan sendromunu içerir.

Multipl Lentijin Noonan Sendromu (Leopard Sendromu)

Multipl Lentijin Noonan Sendromu Tanı

Multipl Lentijin Noonan Sendromu

RAF1 genindeki en az iki mutasyonun, multipl lentijinin (LEOPARD Sendromu) Noonan sendromuna neden olduğu bulunmuştur. Bu durum, çok sayıda kahverengi deri lekesi (lentijinler), kalp kusurları, kısa boy, içe çökük veya çıkıntılı bir göğüs ve ayırt edici yüz özellikleri ile karakterizedir. RAF1 gen mutasyonları, RAF1 proteinindeki tek amino asitleri değiştirir: bir mutasyon, amino asit serininin, 257 konumundaki amino asit lösininin yerini alır ve diğer mutasyon, 613 konumundaki amino asit valin ile amino asit lösininin yerini alır.

RAF1 geni, multipl lentijin Noonan sendromuna neden olan RAF1 geninin, RAF1 proteinini anormal bir şekilde aktive ettiğine inanmakta, bu da büyüme ve bölünme gibi hücre fonksiyonlarını kontrol eden RAS / MAPK sinyal yolunun düzenlenmesini bozmaktadır. Bu yanlış düzenleme, multipl lentijin Noonan sendromunun çeşitli özelliklerine yol açabilir.

Multipl Lentijin Noonan Sendromu (Leopard Sendromu) Bulgu ve Semptomları

Multipl Lentijin Noonan Sendromu Nedeni

Multipl Lentijin Noonan Sendromu

Multiple Lentijin Noonan sendromu, vücudun birçok alanını etkileyen bir durumdur. Durum isminden de anlaşılacağı gibi, Multipl Lentijin Noonan sendromu, Noonan sendromu olarak adlandırılan bir duruma çok benzerdir ve erken dönem çocuklarında iki bozukluğu ayırmak zor olabilir. Multipl Lentijin ile Noonan sendromunun karakteristik özellikleri, çiller, kalp kusurları, geniş aralıklı gözler (oküler hipertelorizm), batık bir göğüs (pektus karinatum) veya çıkıntılı göğüs (pektus karinatum) ve kısa boy ve lentijin adı verilen kahverengi deri lekelerini içerir. Bununla birlikte, bu özellikler aynı aileden etkilenen bireyler arasında da farklılık göstermektedir. Multipl Lentijin Noonan sendromlu bireylerin hepsi bu durumun tüm karakteristik özelliklerine sahip değildir.

Multipl Lentijin Noonan sendromunda görülen lentijin genellikle ilk başta orta çocukluk döneminde, çoğunlukla yüz, boyun ve üst vücutta görülür. Etkilenen bireyler ergenliğe eriştiklerinde binlerce küçük koyu kahverengi deri lekesine sahip olabilirler. Çillerden farklı olarak, lentijinlerin görünümünün güneşe maruz kalma ile ilgisi yoktur. Lentijinlere ek olarak, bu rahatsızlığı olan kişiler, café-au-lait lekeleri adı verilen daha açık kahverengi deri lekelerine sahip olabilirler. Café-au-lait lekeleri, en çok etkilenen insanlarda yaşamın ilk yılı içinde ortaya çıkan lentijinlerden önce gelişir.

Kalp kusurları olan Multipl Lentijin Noonan sendromlu kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde hipertrofik kardiyomiyopati vardır, bu da kalbi kan pompalamak için daha fazla çalışmaya zorlayan kalp kasının kalınlaşmasıdır. Hipertrofik kardiyomiyopati en sık kalbin alt sol hücresini (sol ventrikül) etkiler. Kalp problemleri Multipl Lentijin Noonan sendromlu olan insanların yüzde 20’sine kadarı, kalpten akciğere (pulmoner stenoz) giden arterin daralmasını sağlamaktadır.

Multipl Lentijin Noonan sendromu olan insanlar farklı bir yüz görünümüne sahip olabilirler. Oküler hipertelorizme ek olarak, etkilenen bireylerin sarkık göz kapakları (ptosis), kalın dudaklar ve düşük kulakları olabilir. Etkilenen kişiler genellikle göğüste anormal bir görünüme sahiptir; ya pektus karinatum ya da pektus karinatumuna sahiptirler.

Doğumda, Multipl Lentijin Noonan sendromlu insanlar tipik olarak normal ağırlık ve boydadır, ancak bazılarında büyüme zamanla yavaşlar. Bu yavaş büyüme, etkilenen bireylerin ortalamasından daha kısa olmalarına neden olmakla birlikte, Multipl Lentijin Noonan sendromu olan kişilerin yarısından daha azında belirgin bir şekilde kısa boy görülür.

Multiple Lentijin Noonan sendromunun diğer belirtileri ve semptomları, iç kulaktaki anormalliklerin (sensorinöral sağırlık) neden olduğu işitme kaybını, hafif zihinsel sakatlığın ve boynun arkasındaki ekstra cilt kıvrımlarını içerir. Etkilenen erkeklerin sıklıkla cinsel anormallikleri vardır, bu da aşağı inmemiş testisleri (kriptorşidizm) ve penisin alt kısmında (hipospadias) açılan bir üretra içerebilir. Bu anormallikler çocuk sahip olma yeteneğini azaltabilir. Multiple Lentijin Noonan sendromlu kadınlarda yetersiz gelişmiş over ve gecikmiş ergenlik görülebilir.

Multiple Lentijin Noonan sendromu, topluca RASopatiler olarak bilinen bir grup ilgili koşullardan biridir. Bu koşulların hepsi benzer işaret ve semptomlara sahiptir ve aynı hücre sinyal yolundaki değişikliklerden kaynaklanır. Multiple Lentijin Noonan sendromuna ek olarak, RASopatiler arasında Noonan sendromu  kardiyofasyokutanöz sendrom, Costello sendromu, nörofibromatozis tip 1 ve Legius sendromu bulunmaktadır.

Kanserler

Bazı gen mutasyonları yaşamında daha sonradan edinilir ve sadece belirli hücrelerde bulunur. Bu değişikliklere somatik mutasyon denir ve kalıtsal değildir. RAF1 genindeki somatik mutasyonlar çeşitli kanser türlerinin gelişiminde rol oynar. Bu mutasyonlar, her zaman aktif olan ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve bölünmesi için hücreleri yönlendirebilen bir RAF1 proteinine yol açar. Çalışmalar, RAF1 gen mutasyonlarının yumurtalık, akciğer ve kolorektal kanserlerde bulunabileceğini göstermektedir. RAF1 genindeki somatik mutasyonlar nadir görülen bir kanser nedenidir.

RAF1 Gen Mutasyonu Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Genoks (Noonan Sendromu)

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (Noonan Sendromu)

Genoks (Multipl Lentijin Noonan Sendromu)

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın