RAG1 Gen Mutasyonu Analiz Testi

RAG1 Gen Mutasyonu Analiz Testi, RAG1 geninde meydana gelen anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

RAG1 Gen Mutasyonu Analiz Testi Nedir?

RAG1 geni, RAG kompleksi adı verilen bir protein grubun bir elemanını yapmak için talimatlar içerir. Bu kompleks, B hücreleri ve T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık sistemi hücrelerinde (lenfositler) aktiftir. Bu hücreler yüzeylerinde yabancı istilacıları tanıyan ve vücudu enfeksiyondan korumaya yardımcı olan özel proteinlere sahiptir. Bu proteinlerin çok çeşitli maddeleri tanımak için çeşitli olması gerekir. Bu proteinlerin yapıldığı genler, değişken (V), çeşitlilik (D) ve birleştirme (J) segmentleri olarak bilinen segmentler içerir. Lenfositler içindeki protein üretimi sırasında, bu gen segmentleri, ortaya çıkan proteinlerin değişkenliğini arttırmak için farklı kombinasyonlarda yeniden düzenlenir. RAG kompleksi, V (D) J rekombinasyonu olarak bilinen bu işlemde yer almaktadır.

V (D) J rekombinasyonu sırasında, RAG kompleksi, bir V, D veya J segmentinin yanında bulunan bir rekombinasyon sinyal dizisi (RSS) olarak adlandırılan DNA’nın bir bölümüne bağlanır. RAG kompleksi, segment ile RSS arasındaki DNA’da küçük kesikler yapar, böylece segment ayrılabilir ve gende farklı bir alana taşınabilir. B hücreleri ve T hücreleri içindeki DNA yeniden düzenlenmesinin bu süreci, V, D ve J segmentlerinin çeşitli kombinasyonlarda düzenlenebilmesi için farklı alanlarda birden çok kez tekrarlanır. V (D) J rekombinasyonunu takiben yaşam boyunca üretilen proteinlerin çeşitliliği, yabancı istilacıların daha fazla tanınmasını sağlar ve vücudun enfeksiyonu etkin bir şekilde savaşmasına izin verir.

RAG1 Gen Mutasyonu Analiz Testi, RAG1 geninde meydana gelen anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

RAG1 Gen Mutasyonuna Bağlı Hastalıklar

Omenn Sendromu

Omenn Sendromu Nedeni

Omenn Sendromu

RAG1 genindeki en az 70 mutasyonun Omenn sendromu denilen bir bağışıklık sistemi bozukluğuna neden olduğu bulunmuştur. Bu durum, bakteriler, virüsler ve mantarlar gibi yabancı işgalcilere karşı neredeyse tamamen bağışıklık koruması eksikliği ile karakterize edilen bir grup bozukluk olan ciddi kombine immün yetmezlik (SCID) türüdür. Omenn sendromu, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına ve organlarına saldırdığı enfeksiyonlarla ve otoimmüniteyle mücadele etme kabiliyetinin azalması ile karakterizedir. Tedavi olmadan, Omenn sendromu genellikle bebeklik döneminde ölümcüldür.

Omenn sendromuna neden olan RAG1 gen mutasyonlarının çoğu, RAG1 proteinindeki tek protein yapı bloklarını (amino asitler) değiştirir. Bu değişiklikler DNA’ya bağlanma yeteneği de dahil olmak üzere RAG kompleks oluşumu ve işlevini bozabilir. Sonuç olarak, V (D) J rekombinasyonu azalır ve B hücrelerinin ve T hücresinin yüzeyindeki proteinlerin çeşitliliği ciddi şekilde sınırlanır ve hücrelerin yabancı istilacıları tanıma ve enfeksiyonlarla savaşma yeteneklerini bozar. Anormal B ve T hücreleri Omenn sendromunun sık görülen, hayatı tehdit eden enfeksiyonları ile sonuçlanır. Lenfosit fonksiyonundaki azalma, B hücrelerinin sayısında bir azalmaya yol açar, ancak T hücrelerinin sayısı tipik olarak normaldir. Anormal T hücreleri, Omenn sendromunun otoimmün özelliklerini hesaplayarak vücudun kendi hücrelerine ve dokularına saldırır.

Omenn Sendromu Bulgu ve Semptomları

Omenn Sendromu Yaşam Süresi

Omenn Sendromu

Omenn sendromu, bağışıklık sisteminin kalıtsal bir bozukluğudur (immün yetmezlik). Omenn sendromu, bireylerin bakteri, virüs ve mantarlardan neredeyse hiç bağışıklık koruması olmamasına neden olan bir grup ciddi kombine immün yetmezlik (SCID) formlarından biridir. SCID’Lİ bireyler, çok ciddi veya yaşamı tehdit eden tekrarlanan ve kalıcı enfeksiyonlara yatkındır. Omenn sendromlu bebeklerde tipik olarak zatürre ve kronik diyare görülür. Çoğunlukla bu bozukluğu olan kişilerde enfeksiyona neden olan organizmalar, tipik olarak sağlıklı insanlarda hastalığa neden olmadıkları için fırsatçı olarak tanımlanır.

İmmün yetmezliğe ek olarak, Omenn sendromlu çocuklar bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına ve organlarına saldırdığı otoimmüniteyi geliştirir. Bu anormal immün reaksiyon çok kırmızı deri (eritrodermi), saç dökülmesi (alopesi) ve genişlemiş bir karaciğer ve dalağa (hepatosplenomegali) neden olabilir. Ek olarak, etkilenen bireyler, lenfositler adı verilen enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerini üreten dokuların genişlemesine sahiptir. Bunlar, göğüs kemiğinin arkasında bulunan bir bez olan timus ve vücutta bulunan lenf nodlarını içerir.

Bağışıklık fonksiyonunu geri kazandıracak şekilde tedavi edilmezse, Omenn sendromlu çocuklar genellikle sadece 1 veya 2 yaşına kadar hayatta kalırlar.

Diğer Bozukluklar

RAG1 gen mutasyonları, bağışıklık sisteminin diğer bozukluklarına neden olabilir (immün yetmezlikler). RAG1 proteininin üretimini veya fonksiyonunu tamamen ortadan kaldıran mutasyonlar, az sayıda veya hiç B hücresi ve T hücresi ile ilişkili olmayan bir SCID formuna neden olur. Bu SCID formu olan bireylerin bebeklik döneminde başlayan, genellikle yaşamın ilk yılında ölümcül olan tekrarlayan, kalıcı enfeksiyonlara sahiptir.

Bazı normal fonksiyonları koruyan RAG1 proteinlerinin üretimiyle sonuçlanan RAG1 gen mutasyonları, başka bir immün yetmezliğe neden olur. Bu durum bir miktar azalmış B ve T hücreleri ile karakterize edilir, ancak etkilenen bireyler tipik olarak geç çocukluğa kadar ciddi enfeksiyonlar geliştirmezler. Bu tip bağışıklık yetmezliği olan insanlar, doku hasarına neden olabilen çeşitli dokularda iltihaplanma (granülomlar) alanlarına da sahip olabilirler.

RAG1 Gen Mutasyonu Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

İntergen Genetik Merkezi

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın