RUNX1 Mutasyon Analiz Testi

RUNX1 Mutasyon Analiz Testi, RUNX1 genindeki anormallikleri tespit etmeye yarayan bir testtir. Kanser teşhisine yardımcı olur.

RUNX1 Mutasyon Analiz Testi Nedir?

RUNX1 mutasyonu, RUNX1 genindeki bir değişikliği ifade eder. Beyaz kan hücrelerinin (lösemi) kanseri gibi kan hücresi kanserleri ile ilişkilidir.

RUNX1 geni, RUNX1 proteini için talimatlar verir. RUNX1, kan hücresi gelişimiyle ilişkili genleri açarak, kan hücrelerinin genetik materyali proteinlere dönüştürme işlemini kontrol etmesine yardımcı olur. RUNX1, bu nedenle erken kan hücreleri için gereklidir. RUNX1 genindeki değişiklikler, arızalı bir RUNX1 proteiniyle sonuçlanabilir. Mutasyona uğramış RUNX1 proteini, kan hücresi büyümesini ve gelişimini doğru bir şekilde düzenleyememekte ve kontrolsüz büyümeye neden olarak kanser oluşumunu tetiklemektedir.

RUNX1 Mutasyon Analiz Testi, RUNX1 genindeki anormallikleri tespit etmeye yarayan bir testtir. Kanser teşhisine yardımcı olur. Ayrıca kemoterapi ilaçlarının seçimine rehberlik ederek kanserin tedavisine yardımcı olur.

RUNX1 Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak İçin Klinik Endikasyonlar Nelerdir?

 • Ateş
 • Kemik ağrısı
 • Letarji (yaşam işlevlerinin aşırı ölçüde zayıfladığı, çok derin ve sürekli, patalojik uyku durumu) ve yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Soluk cilt
 • Sık enfeksiyonlar
 • Kolay morarma
 • Sık burun kanamaları ve diş etlerinden kanama gibi olağandışı kanamalar

RUNX1 Mutasyon Analiz Testi Aşağıdaki Durumlarda Gerçekleştirilir

 • İlk teşhise yardımcı olmak veya bazı durumlarda onaylamak
 • Mikroskop altında bir patolog tarafından incelendiğinde, benzer histolojik özelliklere sahip diğer tümörleri / durumları ayırt etmek
 • Tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde yardımcı olmak
 • Tümör rekürrensini (yineleme) teyit etmek için

RUNX1 Mutasyon Analiz Test Sonuçlarının Önemi Nedir?

RUNX1 genindeki bir değişimin varlığı, RUNX1 Mutasyon Analizi Testi için pozitif bir sonuçtur. Bu, aşağıdakilerden herhangi birinin tanısına işaret edebilir:

 • Çekirdek bağlanma faktörü akut miyeloid lösemi
 • Sitojenik olarak normal akut miyeloid lösemi
 • Romatoid artrit
 • Akut lenfoblastik lösemi
 • Kronik myelomonositik lösemi
 • Miyelodisplastik sendromlar
 • Akut miyeloid lösemiye yatkınlığı olan ailesel trombosit bozukluğu

RUNX1 Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Onkotest

Gelişim Laboratuvarları

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın