TARDBP Gen Mutasyonu Analiz Testi

TARDBP Gen Mutasyonu Analiz Testi, TARDBP genindeki anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

TARDBP Gen Mutasyonu Analiz Testi Nedir?

TARDBP geni, transaktif yanıt DNA bağlayıcı protein 43 kDa (TDP-43) olarak adlandırılan bir proteinin yapılması için talimatlar sağlar. Bu protein, çoğu dokudaki hücre çekirdeğinde bulunur ve protein üretiminin birçok aşamasında yer alır. TDP-43 proteini DNA’ya bağlanır ve genlerden proteinlerin üretimindeki ilk adım olan transkripsiyon adı verilen bir aktiviteyi düzenler. Bu protein ayrıca RNA’nın stabilitesini sağlamak için DNA’nın kimyasal bir kuzeni olan RNA’ya da bağlanabilir. TDP-43 proteini, proteinleri yapmak için genetik planlar olarak işlev gören haberci RNA (mRNA) adı verilen moleküllerin işlenmesinde rol oynar. mRNA moleküllerini farklı şekillerde keserek ve yeniden düzenleyerek, TDP-43 proteini, belirli proteinlerin farklı versiyonlarının üretimini kontrol eder. Bu süreç alternatif ekleme olarak bilinir. TDP-43 proteini, protein üretimini düzenleyerek bir hücrenin çeşitli işlevlerini etkileyebilir.

TARDBP geni, yeni dokular oluştuğunda doğumdan önce erken gelişme sırasında özellikle aktiftir. Üretimi TDP-43 proteininden etkilenen proteinlerin çoğu sinir sistemi ve organ gelişimine katılır.

TARDBP Gen Mutasyonu Analiz Testi, TARDBP genindeki anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

TARDBP Gen Mutasyonuna Bağlı Rahatsızlıklar

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Amyotrofik Lateral Skleroz PPT

Amyotrofik Lateral Skleroz

TARDBP genindeki en az 60 mutasyonun, ilerleyici kas zayıflığı, kas kütlesi kaybı ve hareketi kontrol edememesi ile karakterize edilen bir durum olan amiyotrofik lateral skleroz (ALS) ‘ye neden olduğu bulunmuştur. Çoğu mutasyon TDP-43 proteinindeki tek protein yapı taşlarını (amino asitler) değiştirir. Bu değişikliklerin çoğunluğu, muhtemelen diğer proteinlerin üretimini bozan mRNA işlemine katılan proteinin bölgesini etkiler. TDP-43 proteinindeki değişiklikler, proteinin ALS’li bazı insanlarda kas hareketini (motor nöronları) kontrol eden sinir hücrelerinde bulunan protein yığınlarını (agregaları) yanlış katmasına ve oluşturmasına neden olur. TDP-43 protein agregatlarının, ALS’ye yol açan sinir hücresi ölümüne neden olup olmadığı veya ölmekte olan bir hücrenin bir yan ürünü olup olmadığı belirsizdir.

TARDBP gen mutasyonlarının neden olduğu ALS’li bazı kişiler, kişiliği, davranışı ve dili etkileyen ilerleyici bir beyin bozukluğu olan frontotemporal demans (FTD) denen bir durum da geliştirirler.  TARDBP gen mutasyonlarına sahip bazı insanların FTD’yi neden geliştirdikleri ve diğerlerinin neden yapmadığı belli değil. Her iki koşulu da geliştiren bireylere ALS-FTD tanısı konur.

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Tip ve Semptomları

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), motor nöronları etkileyen ilerleyici bir hastalıktır. Kas hareketini kontrol eden özel sinir hücreleridir. Bu sinir hücreleri omurilikte ve beyinde bulunur. ALS’de motor nöronlar zamanla ölürler, kas güçsüzlüğüne, kas kütlesinin kaybına ve hareketi kontrol edememeye neden olurlar.

Birçok farklı ALS türü vardır; Bu tipler, belirti ve semptomları, genetik nedenleri ya da açık genetik ilişkiden yoksun olmalarıyla ayırt edilir. ALS’li çoğu insanın, sporadik olarak tanımlanan bir durum formu vardır, yani bu, ailelerinde bozukluğun belirgin bir geçmişi olmayan kişilerde ortaya çıkar. Sporadik ALS olan kişiler genellikle ilk ellili yaşların sonunda veya altmışlı yaşların başında durumun özelliklerini geliştirirler. %5-10 arasında tahmin edilen ALS’li kişilerin küçük bir oranı, aile öyküsü ALS ya da kişiliği, davranışı ve dili etkileyen ilerleyici bir beyin bozukluğu olan frontotemporal demans (FTD) olarak adlandırılan ilgili bir duruma sahiptir. Ailesel ALS’nin belirtileri ve semptomları genellikle ilk olarak kırklı yaşların sonlarında veya ellili yaşların başında ortaya çıkar. Nadiren, ailesel ALS olan kişiler çocukluk veya genç yaşlarda belirtiler geliştirir. Bu bireyler, Juvenil ALS olarak bilinen hastalığın nadir bir formuna sahiptir.

Amyotrofik Lateral Skleroz Testi

Amyotrofik Lateral Skleroz

ALS’nin ilk belirtileri ve semptomları göz ardı edilemeyecek kadar ince olabilir. En erken belirtiler kas seğirmesi, kramp, sertlik veya zayıflıktır. Etkilenen bireyler, konuşma bozukluğu (dizartri) gelişebilir ve daha sonra, çiğneme veya yutma güçlüğü (disfaji) gelişebilir. ALS’li pek çok kişi, yetersiz beslenme nedeniyle gıda alımında azalma ve uzun süreli hastalık nedeniyle vücudun enerji gereksiniminde (metabolizma) artış nedeniyle yetersiz beslenmeye sahiptir. Hastalık ilerledikçe kaslar zayıflar ve kollar ve bacaklar kas dokusu atrofisi olarak daha ince görünmeye başlar. ALS’li bireyler sonuç olarak kas gücünü ve yürüme kabiliyetini kaybeder. Etkilenen bireyler sonunda tekerlekli sandalyeye bağımlı olurlar ve giderek kişisel bakım ve günlük yaşamdaki diğer etkinliklerle ilgili yardıma ihtiyaç duyarlar. Zamanla, kas güçsüzlüğü, etkilenen bireylerin el ve kollarının kullanımını kaybetmesine neden olur. Solunum sistemi kasları zayıfladığı için solunum zorlaşır. ALS’li çoğu insan, ALS’nin ilk belirtileri ve semptomları ortaya çıktıktan sonra 2 ila 10 yıl içinde solunum yetmezliğinden ölür; bununla birlikte, hastalığın ilerlemesi, etkilenen bireyler arasında büyük ölçüde değişmektedir.

ALS’li bireylerin yaklaşık %20’si de FTD geliştirmektedir. Kişilik ve davranış değişiklikleri, etkilenen bireylerin başkalarıyla sosyal olarak uygun bir şekilde etkileşimde bulunmasını zorlaştırabilir. Hastalık ilerledikçe iletişim becerileri kötüleşir. ALS ve FTD’nin gelişiminin nasıl ilişkili olduğu belli değildir. Her iki koşulu da geliştiren bireylere ALS-FTD tanısı konur.

Genellikle ailelerde çalışan nadir bir ALS formu, ALS-parkinsonizm-dementia kompleksi (ALS-PDC) olarak bilinir. Bu bozukluk, parkinsonizm olarak bilinen bir hareket anormallikleri paternine ek olarak ALS’nin belirti ve semptomları ve ilerleyici zihinsel işlev kaybı (demans) ile karakterizedir. Parkinsonizm belirtileri, olağandışı yavaş hareketleri (bradikinezi), sertliği ve titremeleri içerir. Aynı ailenin etkilenen üyeleri farklı belirti ve semptom kombinasyonlarına sahip olabilirler.

Frontotemporal Demans (FTD)

TARDBP genindeki mutasyonların, amiyotrofik lateral sklerozun (ALS) özelliklerine sahip olmayan frontotemporal demansa (FTD) neden olduğu bulunmuştur. TARDBP gen mutasyonlarının neden olduğu FTD, yavaş yavaş problem çözme becerileri ve dil anlama kaybıyla karakterizedir. Etkilenen bireyler çoğunlukla, kişilikleri ve davranışlarında, başkalarıyla sosyal olarak uygun bir şekilde etkileşimde bulunmayı zorlaştıracak değişiklikler yaparlar. FTD’ye neden olan çoğu TARDBP gen mutasyonu, TDP-43 proteininde tek amino asitleri değiştirir. Bu mutasyonların, proteinin diğer kısımlarını bırakarak proteinin sadece bir kısmını etkilediği düşünülmektedir. Çünkü bu TARDBP gen mutasyonları, bir miktar artık (kalıntı) fonksiyonu olan bir proteine ​​neden olur; bu durumun özellikleri, yaşamın ilerleyen dönemlerinde, altmışlı yaşların sonunda veya yetmişli yaşların başında ortaya çıkar. Değiştirilmiş TARDBP geni devralan bazı insanlar, hiçbir zaman, düşük penetrasyon olarak bilinen bir durum olan FTD geliştirmeyebilirler.

TARDBP Gen Mutasyonu Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Düzen Laboratuvarlar Grubu

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın