WT1 Mutasyon Analiz Testi

WT1 Mutasyon Analiz Testi, WT1 genindeki anormallikleri tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

WT1 Mutasyon Analiz Testi Nedir?

WT1 geni böbrekler ve gonadlar (testis ve ovarium) gelişimi için gerekli olan bir proteini yapmak için talimatlar sağlar. Bu dokularda, WT1 proteini hücre büyümesinde, hücrelerin spesifik fonksiyonları (hücre farklılaşması) gerçekleştirmek için olgunlaştığı ve hücrelerin kendi kendini yok ettiği (apoptoz) bir rol oynar. Bu işlevleri yerine getirmek için, WT1 proteini, DNA’nın spesifik bölgelerine bağlanarak diğer genlerin aktivitesini düzenler. Bu etki temelinde, WT1 proteini transkripsiyon faktörü olarak adlandırılır.

WT1 Mutasyon Analiz Testi, WT1 genindeki anormallikleri tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

WT1 Mutasyon Analiz Testi İle Tespit Edilen Hastalıklar

Kanserler

WT1 genindeki mutasyonlar , genellikle erken çocukluk döneminde görülen nadir bir böbrek kanseri olan Wilms tümörüne neden olabilir. Wilms tümörü olan bazı kişiler, her hücrede WT1 geninin bir kopyasında mutasyona sahiptir. Bunların çoğu, üreme hücrelerinin (yumurta ve sperm) oluşumu sırasında veya erken fetal gelişim sırasında ortaya çıkan yeni mutasyonlardır, ancak bazıları bir ebeveynden alınabilir. Wilms tümörü olan diğer kişilerde, WT1 gen mutasyonları sadece tümör hücrelerinde bulunur. Bu değişiklikler tipik olarak somatiktir, yani bir kişinin yaşamı boyunca kazanılmış olduğu anlamına gelir. WT1 gen mutasyonları, ister somatik isterse her hücrede mevcut olsun, Wilms tümörlerinin % 10 -20’sini oluşturur.

WT1 geninin aktivitesindeki değişiklikler, diğer bazı kanser formlarıyla ilişkilidir. Özellikle, WT1 geni bazı akciğer, prostat, meme ve yumurtalık kanseri tiplerinde anormal olarak ifade edilir. WT1 geninin anormal ifadesi, akut lenfoblastik lösemi (ALL), kronik miyeloid lösemi (KML) ve çocukluk akut miyeloid lösemi (AML) gibi bazı kan oluşturucu hücreler (lösemiler) kanserlerinde de ortaya çıkar. WT1 proteininin kanser gelişiminde veya ilerlemesinde oynadığı rolün ne olduğu belirsizdir.

Denys-Drash Sendromu

WT1 genindeki en az 80 mutasyonun , böbreklerin ve genital bölgelerin gelişimini etkileyen ve çoğunlukla erkekleri etkileyen bir durum olan Denys-Drash sendromuna neden olduğu bulunmuştur. Bu mutasyonlar hemen hemen her zaman ekzon 8 ve ekson 9 olarak bilinen gen bölgelerinde meydana gelir. Bu mutasyonlar, WT1 proteinindeki tek protein yapı bloklarını (amino asitler) değiştirir. Denys-Drash sendromuna neden olan en yaygın mutasyon (vakaların yaklaşık %40’ında bulunur), amino asit tripsinam ile protein pozisyonu 394’te amino asit arginin yerini alır.

Denys-Drash sendromuna neden olan mutasyonlar, DNA’ya bağlanamayan anormal bir WT1 proteininin üretimine yol açar. Sonuç olarak, bazı genlerin aktivitesi düzensizdir ve böbreklerin ve genital bölgelerin gelişmesini engeller. Bu organların anormal gelişimi Denys-Drash sendromunun belirti ve semptomlarına yol açar.

Nadiren, ekson 8’de veya WT1 geninin ekson 9 mutasyonunda, Fraser sendromu olarak adlandırılan ilgili bir duruma neden olur. Bu iki koşul genetik bir nedeni paylaştığından ve örtüşen özelliklere sahip olduğundan, bazı araştırmacılar bu iki koşulun iki ayrı koşul değil, bir spektrumun parçası olduğunu öne sürmüşlerdir.

Fraser Sendromu

Fraser Sendromu Nedir

Fraser Sendromu

WT1 genindeki en az yedi mutasyonun , böbreklerin ve genital bölgelerin gelişimini etkileyen ve çoğunlukla erkekleri etkileyen bir durum olan Frasier sendromuna neden olduğu bulunmuştur. Bu mutasyonlar hemen hemen her zaman intron 9 olarak bilinen bir bölgede meydana gelir. Fraser sendromuna neden olan en yaygın mutasyon (etkilenen bireylerin yarısından fazlasında bulunur), IVT olarak yazılan WT1 genindeki tek bir DNA yapı bloğunu (nükleotid) değiştirir. Bu mutasyon ve Fraser sendromuna neden olan diğerleri, proteinin üretilmesi için genin talimatlarının bir araya getirilme şeklini değiştirir.

Fraser sendromuna neden olan WT1 gen mutasyonları, gen aktivitesini kontrol etme ve böbreklerin ve üreme organlarının gelişimini düzenleyen bir proteinin üretimine yol açar ve bu da Fraser sendromunun bulgu ve semptomlarına neden olur.

Nadiren, WT1 geninin intron 9’unda bir mutasyon, Denys-Drash sendromu olarak adlandırılan ilgili bir duruma neden olur. Bu iki koşul genetik bir nedeni paylaştığından ve örtüşen özelliklere sahip olduğundan, bazı araştırmacılar bu iki koşulun iki ayrı koşul değil, bir spektrumun parçası olduğunu öne sürmüşlerdir.

Diğer Bozukluklar

WT1’deki en az iki mutasyon Meacham sendromuna neden olduğu bulunmuştur. Bu durum, erkek cinsel organlarının, kalbin ve diyaframın gelişimindeki anormalliklerle karakterizedir. Bu durumdaki bireyler tipik bir erkek kromozom modeline sahiptir, ancak dış genital bölgelere sahip olan, açıkça erkek ya da açıkça dişi (belirsiz cinsel organlar) ya da tamamen dişi görünen genital bölgelere sahiptirler. Ayrıca, iç üreme organları dişidir, ancak normal olarak gelişmezler. Meacham sendromlu bireyler tipik olarak doğumda mevcut olan ve şiddette değişiklik gösterebilen kalp kusurlarına sahiptir. Ayrıca, karnında, konjenital diyafram hernisi adı verilen göğüs boşluğundan ayıran bir delik vardır. Meacham sendromu genellikle bebeklik döneminde ölümcül seyreder.

WT1 Mutasyon Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

Genoks

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın